Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 7 od 40  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 1, str. 11-21
Dvojni karakter ljubavi u filozofiji i obrazovanju
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Ključne reči: ljubav; dvojstvo; karakter; eros; agapi; Bog
Sažetak
U filozofiji se ljubav najčešće posmatra kao jedinstveni kosmički fenomen, ali istorija filozofije obiluje i tezama koje naglašavaju da ljubav, i pored svoje jedinstvenosti, može imati dvostruki karakter. Načelno, ljubav se definiše kao univerzalni princip, sila ili energija koja sve stvari privodi svojim prirodnim mestima, što znači da telesno privodi telesnom, a duhovno duhovnom. Čovek, kao biće kroz koje prolazi linija razgraničenja telesnog i duhovnog sveta, u sebi podjednako oseća ljubav prema telesnom kao i ljubav prema duhovnom. O tim različitim aspektima ljubavi imamo različite teorije koje prave razliku između zaljubljenosti i ljubavi, erosa i agapi, čulne i duhovne ljubavi itd. Mada je priroda dvojnog karaktera ljubavi ipak jedna i ima ontološki karakter, ipak je u procesu obrazovanja važno razlikovati i prepoznati različite karaktere ljubavi. Sama po sebi, ljubav nije dovoljna za obrazovanje, već je bitan i kvalitet ljubavi koju pružamo deci, odnosno da li pothranjujemo samo materijalni i egoistički princip u njima ili im pomažemo da u sebi izgrađuju duhovnu ljubav, koja predstavlja integrativni faktor svakog čoveka.
Reference
Avgustin (1989) Ispovesti. Beograd: Grafos
Florovski, P. (1983) Greh. Pravoslavlje, Beograd, god 2, br. 2-3, 120
Gaaset, O. (1988) O ljubavi. Sarajevo: Svjetlost
Mitevski, V. (1999) Početoci na zapadnata filosofija: Predsokratovci, Empedokle: Pročistuvanja. Skopje: Matica makedonska
Platon (2006) Ijon, Gozba, Fedar, Odbrana Sokratova, Kriton, Fedon. Beograd: Dereta
Platon (1976) Država. Beograd: BIGZ
Plotin (1982) Eneade. Beograd: Grafos
Savić, R.A. (1984) Predplatonska erotologija. Novi Sad: Književna zajednica
Sikutris, J. (1988) Platonski eros i hrišćanski agapi. Askeza I ljubav - časopis za filozofiju, književnost I umetnost Istoka, Gornji Milanovac, br. 17; Niro, Dečje novine
Solovjov, V. (1988) Smisao ljubavi. Beograd: Sfairos
Unamuno, M. (1990) O tragičnom osećanju života. Beograd: Grafički atelje Dereta
Veliki, V. (2001) Šestodnev. Novi Sad
Zatvornik, T. (1996) Starčestvo ili život pod duhovnim rukovodstvom. Lepčince kod Vranja: Manastir sv. Pantelejmon
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1701011R
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.

Povezani članci

Teme (1998)
Filozofija Plotina iz Likopolisa
Zaječaranović Gligorije J.

Zb Učitelj fak Užice (2002)
Filozofija i umetnost - večno vraćanje biću
Erić Milomir

Kom (2012)
Suština racionalnog pristupa civilizaciji
Halilović Muamer

prikaži sve [83]