Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 18, br. 1, str. 55-58
Određivanje sadržaja imidakloprida u luku tečnom hromatografijom - HPLC
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: Imidakloprid; luk; HPLC
Sažetak
Insekticid imidakloprid se u svetu najčešće koristi za tretiranje povrća krompira, šećerne repe, voća, žitarica, kukuruza i pirinča. U ovom radu su određivani ostaci imidakloprida u uzorcima luka. Priprema uzoraka se sastojala od ekstrakcije imidakloprida iz luka dihlormetanom. Dobijeni ekstrakt je prečišćen ekstrakcijom na čvrstoj fazi (Florisil). Razvijena je HPLC-DAD metoda određivanja imidakloprida na reversnoj fazi, uz korišćenje smeše 0.01 M fosfatog pufera (pH = 3.15) i acetonitrila. Određeni su efikasnost, ponovljivost, linearnost, granica detekcije i kvantifikacije predložene metode.
Reference
Blasco, C., Fernandez, M., Pico, Y., Front, G., Manes, J. (2002) Simultaneous determination of imidacloprid, carbendazim, methiocarb and hexythiazox in peaches and nectarines by liquid chromatographymass spectrometry. Analytica Chimica Acta, 461, 109-116
Fernandez-Alba, A.R., Valverde, A., Aguera, A., Contreas, M., Chrion, S. (1996) Determination of imidacloprid in vegetables by high-performance liquid chromatography with diodearray detection. J Chromatogr, 721, 97-105
Ishii, Y., Kobori, I., Araki, Y., Kurogochi, S., Iwaya, K., Kagabu, S. (1994) HPLC determination of the new insecticide imidacloprid and its behavior in rice and cucumber. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42, 2917-2921
Lopez-Lopez, T., Gil-Garcia, M.D., Martinez-Vidal, J.L., Martinez-Calera, M. (2001) Determination of pyrethroids in vegetables by HPLC using continuous on-line postelution photoirradiation with fluorescence detection. Analytica Chimica Acta, 447, 101-111
Mitić, N.V., Savčić-Petrić, S.Lj. (2002) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Jugoslaviji 2002. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Moffat, A.S. (1993) New chemicals seek to outwit insect pests. Science, 261(5121): 550-1
Placke, F.J., Weber, E. (1993) Method of determining imidacloprid residues in plant material. Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer, 46/1993, 2, 109-182
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/PIF0301055M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.