Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 40, br. 1, str. 187-202
Kvantifikovanje ekonomskih parametara kao indikatora optimalnog momenta pristupanja Srbije Evropskoj uniji
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
cDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za matematičke nauke

e-adresazenaida.sabotic@gmail.com
Projekat:
Softversko okruženje za optimalno upravljanje procesom razvoja kvalitetnog softvera (MPNTR - 35026)
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
Proces priključenja Evropskoj uniji u velikoj je meri vođen jasnim i detaljno razvijenim procedurama, pa na prvi pogled može izgledati kao da u celokupnom procesu nema previše prostora za kreativno delovanje nacionalnih monetarnih vlasti. Međutim, s obzirom na trajanje ovog procesa, redosled koraka i pripremne radnje postaju važan aspekt ukupnog procesa, koji ostaje u nadležnosti država kandidata. Odluku o budućim koracima treba doneti na osnovu objektivne naučne analize, koja će biti zasnovana na kvantitavnim ekonomskim indikatorima. Stoga je određenje optimalnog momenta pristupanja Evropskoj uniji veoma važno za svaku od budućih zemalja članica, a potom i Evropskoj monetranoj uniji sa aspekta smanjivanja troškova prilagođavanja i povećavanja koristi od budućeg članstva. Cilj rada je određivanje optimalnog momenta ulaska Srbije u Evropsku uniju sa ekonomskog aspekta, odnosno dostizanja numeričkih vrednosti ključnih makroeonomskih podataka koji su se izdvojili kao najznačajniji indikatori u ovom procesu.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka