Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 8, br. 2, str. 97-114
Ekonomski razvoj centralne i istočne Evrope u uslovima krize
aUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci

e-adresasvetislav.paunovic@bba.edu.rs, maja.dimic@famns.edu.rs
Sažetak
Ovaj rad predstavlja prikaz ekonomskog razvoja regiona centralne i istočne Evrope (CIE) u uslovima krize. Kolaps američkog finansijskog tržišta negativno je uticao na globalni ekonomski sistem i finansijsku stabilnost u proteklih nekoliko godina. Kriza se prenela sa finansijskog na realni sektor, a posledice su osetile kako zemlje koje su direktno učestvovale u rizičnim transakcijama, tako i zemlje u regionu CIE koje su bile pogođene odlivom kapitala, smanjenom tražnjom, padom stranih direktnih investicija i smanjenim obimom izvoza. Region se suočio sa krizom, koja je dodatno produbila već postojeće disproporcije u privredi. U radu su korišćeni ključni makroekonomski pokazatelji, analizirana ekonomska kretanja u regionu CIE u periodu od 2008. do 2013. i date procene budućeg razvoja.
Reference
Adžić, S. (2009) Ekonomska politika u uslovima globalne depresije i finansijske krize - Studija slučaja za Srbiju. Economics, Zagreb, 2, ss. 559-609
Barjaktarović, L., Paunović, M., Ječmenica, D. (2013) Development of the banking sector in CEE countries: Comparative analysis. Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 2, No. 1, str. 93-114
Barjaktarović, L., Paunović, M. (2012) Banking sector in CEE countries and world economic crisis. Valahian Journal of Economic Studies, Vol. 2, (16), Issue 4, str. 75-82
Barjaktarović, L., Paunović, M. (2012) Komparativna analiza bankarskog sektora zemalja centralne i istočne Evrope sa osvrtom na Srbiju. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 28, str. 83-96
Bartlett, W., Prica, I. (2011) The variable impact of the global economic crisis in South East Europe. Ekonomski anali, vol. 56, br. 191, str. 7-34
Blanchard, O. (2009) The perfect storm. Finance and Development, Vol. 49, No. 2
Đorđević, M., Veselinović, P. (2010) Razvojne karakteristike Srpske ekonomije u period tranzicije. Škola biznisa, Broj 1, str. 21-30
Golubović, N. (2009) Anatomija globalne finansijske krize i implikacije za zemlje Centralne i Istočne Evrope. Teme, vol. 33, br. 2, str. 471-491
Grubišić, Z., Paunović, M. (2011) Uticaj makroekonomskih i socijalnih faktora na razvoj bankarskog sektora zemalja centralne i istočne Evrope u uslovima recesije. Finansije, vol. 66, br. 1-6, str. 200-218
Jaćimović, D., Bjelić, P., Marković, I. (2013) Uticaj svetske ekonomske krize na međunarodne investicione i trgovinske tokove u regionu zapadnog Balkana. Ekonomske teme, Vol 51, No. 1, str. 1-20
Jaćimović, D., Karadžić, V., Kalezić, Z. (2007) The quality of governance impact to the FDI inflow: Balkan case in contemporary challenges of theory and practice in economics. Belgrade: Faculty of Economics
Marjanović, G. (2010) Uticaj ekonomske krize na glavni tok ekonomske misli. Ekonomski horizonti, br. 12
Međunarodni monetarni fond (2013) Ekonomski pregled. april, http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29
Savić, Lj., Mićić, V. (2012) Industrija Srbije - drugi talas globalne ekonomske krize. u: Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Kragujevac: Ekonomski fakultet
Stefanović, T., Golubović, N. (2009) Uticaj globalne finansijske krize na finansijski i realni sektor Srbije. Ekonomske teme, Niš, Vol. 3, str. 15-29, Ekonomski fakultet
Svetska banka (2012) Jugoistočna Evropa - redovni ekonomski izveštaj. br. 3, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SEERER_3_Serbian_final.pdf
Unković, M., Milosavljević, M., Stanišić, N. (2010) Savremeno berzansko i elektronsko poslovanje. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1402097P
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2015.