Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 4 od 282  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 24, br. 2, str. 77-80
Hemijski sastav zrna genotipova kukuruza zubana, kokičara i šećerca
aInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
bInstitut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

e-adresarmilica@mrizp.rs
Projekat:
Poboljšanje svojstava kukuruza i soje molekularnim i konvencionalnim oplemenjivanjem (MPNTR - 31068)

Ključne reči: kukuruz; zrno; hemijski sastav
Sažetak
Kukuruz je jedna od najznačajnijih ratarskih biljka u našoj zemlji i u svetu. Na osnovu strukture zrna i sastava endosperma svi komercijalno gajeni hibridi kukuruza mogu se svrstati u jedan od pet osnovnih tipova: zubani, tvrdunci, brašnasti, kokičari i šećerci. Hemijski sastav kukuruznog zrna predstavlja njegovo najbitnije svojstvo. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja hemijskog sastava zrna različitih genotipova kukuruza (zuban žutog i belog zrna, kokičari i šećerci). Hemijski sastav zrna odabranih genotipova kukuruza ispitivan je određivanjem sardžaja skroba, amiloze i amilopektina, lignoceluloznih vlakana (NDF - vlakna nerastvorna u neutralnom deterdžentu, ADF - vlakna nerastvorna u kiselom deterdžentu, ADL - lignin nerastvorljiv u 72% rastvoru sumporne kiseline, celuloza i hemiceluloza), proteina i proteinskih frakcija (% rastvorljivih proteina i indeks rastvorljivosti albumina, globulina, zeina, glutelina), ulja, sirove celuloze i pepela. Određivan je i sadržaj nestrukturalnih ugljenih hidrata (NFC-non fiber carbohydrate) i bezazotnih ekstraktivnih materija (BEM). Rezultati ispitivanja hemijskog sastava zrna odabranih genotipova kukuruza zubana, kokičara i šećerca su pokazali da su se sadržaji skroba, proteina, ulja, sirove celuloze i pepela kretali u sledećim intervalima: 53,54-68,13%; 9,19-13,00%; 4,35-5,39%; 2,13-3,93% i 1,28-2,85%. Odnos amiloze i amilopektina skroba ispitivanih genotipova bio je u rasponu od 21:79 do 28:72, što je glavno svojstvo normalnog kukuruznog skroba. Sadržaj lignoceluloznih vlakana: NDF, ADF, ADL, hemiceluloze i celuloze bio je u rasponima od 11,31-15,27%; 2,51-3,54%, 0,24-0,52%, 8,10-12,68% i 2,14-3,02%. Sadržaj NFC kretao se od 67,16-73,97% i BEM od 74,83-83,05%. Indeks rastvorljivosti albumina je bio od 9,46-29,42%, globulina 5,64-13,13%, zeina 21,11-28,10% i glutelina 18,81-23,60%.
Reference
Ai, Y., Jane, J. (2016) Macronutrients in corn and human nutrition. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 15(3), 581-598
Bekrić, V. (1997) Upotreba kukuruza. Beograd - Zemun: Institut za kukuruz Zemun Polje
Jane, J. (2009) Structural features of starch granules II. u: BeMiller J.N., Whistler R.I. [ur.] Starch: chemistry and technology, New Zork: Academic Press, 3rd ed., 193-236
Milašinović-Šeremešić, M.S., Radosavljević, M.M., Srdić, J.Ž., Tomičić, Z.M., Đuragić, O.M. (2019) Physical traits and nutritional quality of selected Serbian maize genotypes differing in kernel hardness and colour. Food and Feed Research, vol. 46, br. 1, str. 51-59
Milašinović-Šeremešić, M., Radosavljević, M., Terzić, D., Nikolić, V. (2018) Maize processing and utilisation technology: Achievements and prospects. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 22, br. 3, str. 113-116
Milašinović-Šeremešić, M., Radosavljević, M., Terzić, D., Nikolić, V. (2017) The utilisable value of the maize plant (biomass) for silage. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 2, str. 86-90
Milašinović-Šeremešić, M.S., Radosavljević, M.M., Dokić, L.P. (2012) Starch properties of various ZP maize genotypes. Acta periodica technologica, br. 43, str. 61-68
Nuss, E.T., Tanumihardjo, S.A. (2010) Maize: A paramount staple crop in the context of global nutrition. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, F 9 (4), 417-436
Radosavljević, M., Terzić, D., Semenčenko, V., Milašinović-Šeremešić, M., Pajić, Z., Mladenović-Drinić, S., Todorović, G. (2015) Comparison of selected maize hybrids for feed production. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 1, str. 38-43
Radosavljević, M., Milašinović-Šeremešić, M., Terzić, D., Todorović, G., Pajić, Z., Filipović, M., Kaitović, Ž., Mladenović-Drinić, S. (2012) Effects of hybrid on maize grain and plant carbohydrates. Genetika, vol. 44, br. 3, str. 649-659
Semenčenko, V. (2013) Ispitivanje različitih hibrida kukuruza kao sirovine za proizvodnju bioetanola, skroba i hrane za životinje. Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Sinha, A.K., Kumar, V., Makkar, H.P.S., de Boeck, G., Becker, K. (2011) Non-starch polysaccharides and their role in fish nutrition: A review. Food Chemistry, 127(4), 1409-1426
Watson, S.A. (2003) Description, development, structure, and composition of the corn kernel. u: White P.J., Johnson L.A. [ur.] Corn Chemistry and Technology, St. Paul, Minnesota: American Association of Cereal Chemists, Inc, 69-106
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea24-28790
primljen: 09.10.2020.
prihvaćen: 06.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci