Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 20  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 307-324
Alternativne mere i sankcije prema maloletnicima
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresadragan.blagic@pr.ac.rs
Ključne reči: maloletnik; alternativne mere i krivične sankcije; diverziono postupanje
Sažetak
Sa aspetka savremene kriminalne politike, suština primene kriminalnopolitičkih principa svodi se na sprovođenje uspešnih preventivnih programa, koji u prvom redu zavise od ispoljavanja subjektivnih i objektivnih faktora ličnosti maloletnika. S obzirom na to da su pojedini principi zasnovani na ideji preventivnog delovanja i da je kažnjavanje maloletnika poslednje sredstvo u suzbijanju društveno opasnih ponašanja, stoga je poštovanje načela najviše izraženo u zaštitnoj i garantivnoj funkciji krivičnog prava. S tim u vezi, različiti načini reagovanja društvene zajednice na ponašanje maloletnih lica ujedno ukazuju da savremena krivičnopolitička kretanja sve više nalaze svoje mesto u primeni alternativnih krivičnih sankcija i mera. Time se, umesto vođenja klasičnog krivičnog postupka pristupa različitim oblicima društvenog reagovanja u smislu rešavanja i otklanjanja negativnih posledica prouzrokvanih od strane maloletnika. U savremenoj teoriji krivičnog prava, uglavnom se izdvajaju dva osnovna modela: zaštitnički (welfare) i pravosudni model (justice), dok se model restorativne pravde i neokorekcionalizma pojavljuju kao podvrsta prethodna dva modela, koja su međusobno suprotstavljena mnogobrojnim normativnim rešenjima. Tako je posebnim zakonom ZOMUKD regulisano da se krivičnopravni položaj maloletnih lica odnosi u prvom redu na primenu tzv. parapenalnih mera odnosno mera diverzionog karaktera uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, a sve u cilju postupanja u najboljem interesu maloletnika.
Reference
Ashworth, A. (2002) Responsibilities, Rights and Restorative Justice. British Journal of Criminology, 42(3): 578-595
Ćorović, E. (2013) Neke pravnoteorijske dileme u vezi sa kažnjavanjem maloletnika # Some legal and theoretical dilemmas related to punishment of minors. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 51, br. 1, str. 49-62
Dünkel, F. (2005) Juvenile justice system in Germany. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafercht und zur Kriminologie, 32/4, Greifswald, 23
Eisenberg, U. (2009) Jugendgerichtsgesetz - Kommentar. München
Heinemann, E. (2011) Diversionsrichtlinien Im Jugendstrafrecht. Südwestdeutsche Verlag für Hochschulschriften, 16-17
Hudson, B. (2002) Restorative Justice and Gendered Violence: Diversion or Effective Justice?. British Journal of Criminology, 42(3): 616-634
Keightley-Smith, L. (2009) The dynamics of multi-agency working in the Final Warning Scheme in the North East of England. Northumbria University at Newcastle, 46
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2007) Diverzioni modeli i alternativne krivične sankcije primenjene prema maloletnicima u sukobu sa zakonom. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 50, str. 87-101
Laubenthal, K., Baier, H., Nestler, N. (2010) Jugendstrafrecht. Würzburg, 2. Auflage, 296-297
Lösching, M.G. (2002) Jugendstrafrecht in Europa. Freiburg: Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, 273
Maleczky, O. (2008) Österreichisches Jugendstrafrecht. Wien: Kommentar, 17-18
Mrvić-Petrović, N., Đorđević, Đ. (1998) Moć i nemoć kazne. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Mrvić-Petrović, N. (2006) Alternativne sankcije i novo zakonodavstvo Republike Srbije. Temida, vol. 9, br. 1, str. 55-59
Radulović, Lj. (2010) Maloletničko krivično pravo. Beograd
Stojanović, Z. (2014) Krivično pravo. Beograd
Streng, F. (2009) Jugendstrafrecht. Heidelber, 2. Auflage, 172
Škulić, M. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd
Škulić, M. (2009) Alternativne krivične sankcije - pojam, mogućnosti i perspektive. u: Zbornik, Alternativne krivične sankcije i pojednostavljenje forme postupanja, Beograd, 48-49
Wiese, K. (2007) Juvenile Justice: A comparison between the laws of New Zealand and Germany. New Zealand: University of Canterbury, Law, 48-49
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880307B
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci