Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 78, str. 169-196
Kazna maloletničkog zatvora - zakonodavstvo, teorija i praksa Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
U sistemu krivičnih sankcija koje nadležni sudovi izriču maloletnim učiniocima krivičnih dela razlikuju se: 1) vaspitne mere, 2) mere bezbednosti i 3) kazna maloletničkog zatvora. Pored krivičnih sankcija, naše maloletničko krivično pravo na osnovu relevantnih međunarodnih standarda predviđa i alternativne, diverzione mere u vidu vaspitnih naloga. Vaspitne mere su osnovna, najbrojnija i najznačajnija vrsta maloletničkih krivičnih sankcija. One se izriču redovno, po pravilu, svakom maloletniku, i mlađem i starijem, kada su ispunjeni zakonom propisani uslovi. Slično, ali nikada samostalno, prema maloletnicima se mogu izricati i sve mere bezbednosti koje uopšte poznaje naše krivično pravo, osim mere zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti. Budući da i maloletnici vrše teška krivična dela, često sa elementima nasilja i u kontinuitetu, to sva savremena krivična zakonodavstva, pa i zakonodavstvo Srbije predviđaju posebnu vrstu kazne - kaznu maloletničkog zatvora. Pored ove kazne, neka zakonodavstva predviđaju i druge vrste kazni koje se mogu izreći maloletnim učiniocima krivičnih dela. Kazna maloletničkog zatvora je jedina vrsta kazne koja se može izreći maloletnom učiniocu krivičnog dela u Srbiji. Ona ima elemente i represije (jer se sastoji u oduzimanju slobode za određeno vreme) i prevencije (popravljanje i prevaspitanje maloletnika). Ova kazna se izriče izuzetno, samo starijem maloletniku, koji je učinio teško krivično delo, ako se u konkretnom slučaju svrha krivičnog zakonodavstva - zaštita društvenih vrednosti - ne može ostvariti primenom vaspitnih mera. Sud u ovom slučaju donosi presudu kojom izriče kaznu maloletničkog zatvora i određuje vreme njenog trajanja od jedne do pet, a izuzetno do deset godina.
Reference
*** (2015) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 604
*** (2016) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 618
*** (2016) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 630
*** (2009) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 491
*** (2005) Službeni glasnik Republike Srbije, Br. 85
*** (1959) Službeni list FNRJ, Br 30
*** (2009) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 505
*** (2005-2016) Službeni glasnik Republike Srbije, Br. 85.2005, 88.2005, 107.2005, 72.2009, 111.2009, 121.2012, 104.2013, 108.2014 i 94.2016
*** (2010) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 513
*** (2010) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 528
*** (2012) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 547
*** (2012) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 559
*** (2013) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 577
*** (2014) Bilten Republičkog zavoda za statistiku. broj 589
Babić, M., Marković, I. (2009) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Čejović, B. (2002) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni list
Đorđević, M., Đorđević, Đ. (2006) Krivično pravo. Beograd: Projuris
Grozdanić, V., Škorić, M. (2009) Uvod u kazneno pravo - opći dio. Rijeka: Pravni fakultet
Horvatić, Ž. (2003) Kazneno pravo - opći dio. Zagreb: Pravni fakultet
Jovašević, D. (2016) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Dosije
Jovašević, D., Mitrović, Lj., Ikanović, V. (2017) Krivično pravo - opšti deo. Banja Luka: Univerzitet Apeiron
Jovašević, D. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo − opšti deo. Niš: Pravni fakultet
Karamitrov, Đ. (1981) Izvršuvanje na vaspitnite merki i kazneta maloletnički zatvor vo SR Makedonija. Skoplje: Udruženje za penologija
Lazarević, L.V., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Republike Crne Gore. Cetinje: Obod
Mrvić-Petrović, N. (2005) Krivično pravo. Beograd: Javno preduzeće Službeni glasnik
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb: Pravni fakultet
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično pravo Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Pravni fakultet
Radulović, Lj. (2010) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Simović, M.N., Simović, V.M. (2011) Krivično procesno pravo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Singer, M. (1998) Kazenopravna odgovornost i zaštita mladeži. Zagreb: Narodne novine
Stojanović, Z.P., Perić, O.M. (1996) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivični zakon Republike Crne Gore s objašnjenjima. Beograd: Službeni list
Stojanović, Z.P. (2000) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1878169J
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka