Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 7, br. 1, str. 82-90
Maloletnici-povratnici u Češkoj Republici
Institute of Criminology and Social Prevention, Prague, Češka Republika

e-adresaSdiblikova@iksp.justice.cz
Ključne reči: povrat; maloletnik; kriminalna karijera; maloletničko pravosuđe
Sažetak
Češka Republika je 2004. god. dobila izuzetno moderan i kvalitetan Zakon o maloletničkom pravosuđu, koji predviđa materijalnopravna pravila i pravila postupka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, kao i o postupanju sa licima mlađim od 15 godina (deca) koja ostvare obeležja nekog krivičnog dela. Osnovna intencija zakonodavca je bila da se predviđenim merama postigne uticaj na učinioca da ubuduće ne vrši krivična dela. Mere koje zakon predviđa iako edukativnog, protektivnog, pa i prinudnog karaktera ipak ne deluju preventivno (odvraćajuće) u odnosu na malu grupu koja konstantno ponavlja kriminalnu aktivnost. Studija Instituta za kriminologiju i socijalnu prevenciju koja je posvećena maloletnim povratnicima bazirana je na ličnim karakteristikama učinilaca, posebno prilikama u njihovim porodicama, školi i proceni institucionalnog prihvata i tretmana ovih lica. Analizirana je i kriminalna karijera učinilaca, na osnovu izvoda iz kaznene evidencije. Naročito je ukazano na izrečene mere koje treba da ostvare ciljeve i principe tretiranja maloletnih učinilaca, gde jasno dolazi do izražaja tendencija primene strožih mera samo prema učiniocima težih delikata i onima koji ponavljaju kriminalno ponašanje. Studija je pokazala da su retki slučajevi kada institucionalni edukativni tretman ili druge alternativne mere zaista ostvaruju svoju svrhu. Iako uzorak ispitanih slučajeva krivičnih dela maloletnih učinilaca nije reprezentativan (samo 0.2% - 0.05% od ukupnog broja učinilaca osuđenih u toku jedne godine) nedvosmisleno je pokazano da je u odnosu na analiziranu grupu učinilaca, uprkos uzrastu, u potpunosti došlo do razvoja njihove kriminalne karijere.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka