Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 734  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 1, str. 57-64
Determinante konkurentnosti proizvođača poljoprivrednih proizvoda u Republici Srbiji
aUniverzitet u Nišu
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresababic.violeta@ni.ac.rs
Sažetak
U Srbiji je poljoprivreda tradicionalna privredna grana, sa konkurentskom prednošću čije su komponente sami poljoprivredni proizvođači, regionalna specijalizacija, trgovinski ugovori sa EU i Ruskom Federacijom, fondovi EU, organska proizvodnja, domaće tržište, slobodno zemljište koje u Srbiji postoji, kao i sami poljoprivredni proizvodi - voće, povrće, industrijsko bilje i žitarice - koji čine skoro četvrtinu ukupnog izvoza. Povoljni klimatski uslovi i prirodni potencijali jesu komparativna prednost poljoprivrede Srbije, ali nisu dovoljno iskorišćeni, pa predstavljaju slabost. Kvalitet poljoprivrednih proizvoda, ukrupnjavanje poljoprivrednih poseda čime bi se direktno uticalo na smanjenje troškova i cena, marketing i menadžment su determinante konkurentskih prednosti. Njihovim unapređenjem značajno bi se povećala prodaja na ciljnim tržištima, povećale izvozne aktivnosti, a agroprivreda i ukupna privreda Srbije usmerile putem razvoja.
Reference
*** (n.d.) Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije. December 9 2021, https://scap.rs/sr
Babić, V., Stanković, Lj. (2018) Loše korišćenje vodnih potencijala -slabost srpske poljoprivrede. u: Drugi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Inženjerski menadžment u zaštiti vodnih resursa, Beograd: Univerzitet UNION - Nikola Tesla, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 97-106
Dašić, D., Stanić, T., Živković, D. (2022) Market of agricultural and food products in the Republic of Serbia: Possibilities and implications. Ekonomika poljoprivrede, vol. 69, br. 1, str. 57-74
Eurostat (2013) Key farm variables, by country, 2013: Eurostat statistic explained. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Key_farm_variables,_by_c ountry,_2013.png#file
Eurostat (2022) Agricultural labor input statistics: Absolute figures (1000 annual work units)
Filipović, S., Petrović, P. (2017) How to improve entrepreneurship in the Republic of Serbia?. u: Improving micro and macro competitiveness - problems and possible solutions: Thematic collection of papers of international significance - Niš, Faculty of Economics, University of Niš, 67-85
Gulan, B. (2018) BDP i učešće agrara u njemu. Makroekonomija, https://www.makroekonomija.org/poljoprivreda/bdp-iucesce-agrara-u-njemu
Kharub, M., Sharma, R. (2017) Comparative analyses of competitive advantage using Porter diamond model (the case of MSMEs in Himachal Pradesh). International Business, 27(2), 132-160
Kotler, P. (2006) Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control. Prentice-Hall
Marjanović, D., Domazet, I. (2018) Unapređenje makro konkurentnosti - fiskalni aspekt. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Milisavljević, M. (1995) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Mirkov, V. (2018) Učešće poljoprivrede u bruto proizvod. Agroservisplus, http://www.agroservis.rs/ucescepoljoprivrede-u-bruto-proizvod
Mitrović, J., Mitrović, V. (2020) Klasteri u funkciji jačanja konkurentnosti poljoprivrednog sektora-osvrt na region južne i istočne Srbije. Casopis za ekonomiju i trzisne komunikacije, 10(1), 250-270
Obadi, S.M. (2016) Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in the EU-28 and the USA. Economic Review, 45(2), 243-259
Paraušić, V.T., Cvijanović, J.M. (2014) Konkurentnost agroprivrede Srbije - klasteri u funkciji održive regionalne konkurentnosti -monografija. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Porter, M.E. (1998) Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, Boston, Vol. 76, No. 6, pp. 77-90
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations: With a new introduction. New York: Free Press
Porter, M.E., Locations, C. (2000) Company strategy. u: The Oxford handbook of economic geography, 253-274
Porter, M.E. (1998) Clusters and competition: New agendas for companies, governments, and institutions. u: Porter M. [ur.] On Competition, Boston: Harvard Business School Press, 197-287
Stanković, V. (2020) Rezultati poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni u 2019. godini. Agrosmart Portal pametne poljoprivrede, https://agrosmart.net/2020/03/12/23628
Statistical Office of the Republic of Serbia (2020) Trends
Statistical Office of the Republic of Serbia (2018) Monthly statistical bulletin, 05/2018, Statistical Office of the Republic of Serbia
Statistical Office of the Republic of Serbia (2013) Census of agriculture 2012: Agriculture in the Republic of Serbia
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Census of agriculture 2012: Labor force and activities of agricultural holdings
Stojanović, V. (2021) Theoretical fundamentals and metrics of country competitiveness in the fourth industrial revolution. Bizinfo (Blace), vol. 12, br. 2, str. 49-65
Tanasković, S., Ristić, B. (2020) Konkurentska pozicija Srbija u 2019. godini prema Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma. Fondacija za razvoj ekonomske nauke
Tomić, R., Tomić, D. (2011) Proizvodni potencijali agroprivrede Srbije - faktor unapređenja konkurentnosti. Škola biznisa, 3, 1-10
World Economic Forum (2018) Global competitiveness index 2017-2018. https://www.weforum.org/reports/the-globalcompetitiveness-report-2017-2018
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2201057B
primljen: 23.12.2021.
revidiran: 13.01.2022.
revidiran: 09.02.2022.
prihvaćen: 22.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka