Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 734  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 77, br. 4, str. 492-498
Determinisanje promena organizaciono upravljačkih procesa u sistemu upravljanja
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bBeogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamilan.mih83@gmail.com
Ključne reči: menadžment; upravljački proces; sistem upravljanja; organizaciona struktura
Sažetak
Upravljanje poslovnim organizacijama predstavlja složen i dinamičan proces, usmeren na efektivno i efikasno usmeravanje ograničenih resursa. Na osnovu toga, poslovni uspeh preduzeća je u velikoj meri uslovljen kvalitetom i sposobnošću njegovog menadžmenta da kreira adekvatnu organizacionu strukturu koja će odgovoriti izazovima u okruženju. Poslednjih decenija prisutne su brojne i dramatične promene u poslovnom okruženju, koje dovode do sveobuhvatnog preoblikovanja postojećih upravljačkih procesa i na taj način dinamičnog razvoja teorije i prakse savremenog menadžmenta.
Reference
Ataseven, C., Nair, A. (2017) Assessment of supply chain integration and performance relationships: A meta-analytic investigation of the literature. International Journal of Production Economics, 185: 252-265
Avakumović, J., Obradović, L., Božić, G. (2021) Menadžment i organizacija timskog rada u funkciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 3, br. 2, str. 69-80
Benyettou, S., Abdellatif, M. (2018) Empirical study on the integrated management system in Algerian companies. Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), 11(1): 135-135
Berger, T., Gleissner, W. (2018) Integrated management systems: Linking risk management and management control systems. International Journal of Risk Assessment and Management, 21(3): 215-223
Cvjetković, M., Cvjetković, M., Jovanović, Z., Kalinić, M. (2021) Aktivnosti i karakteristike menadžera u funkciji unapređenja strategijskog delovanja preduzeća. Oditor, vol. 7, br. 1, str. 7-35
Frohlich, M.T., Westbrook, R. (2001) Arcs of integration: An international study of supply chain strategies. Journal of Operations Management, 19(2): 185-200
Lekić, N., Vapa, T.J., Rajaković, M.J., Lekić, S. (2020) Analiza strukturnog kapitala kao komponente intelektualnog kapitala u IKT preduzećima. Oditor, vol. 6, br. 3, str. 33-54
Miletić, A., Belokapić, P., Nešić, B. (2020) Specifičnosti upravljanja portfolijom inovacionih projekata. Oditor, vol. 6, br. 2, str. 91-107
Muthusamy, G., Palanisamy, C., Mohanraj, M. (2018) A Comprehensive Model and Holistic Approach for Implementing an Integrated Management Systems. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 15(1): 392-401
Pantelić, I., Stojanović, N., Vićentijević, K. (2020) Implikacije korporativne filantropije za društveno odgovorno poslovanje u tekstilnoj industriji. Tekstilna industrija, vol. 68, br. 1, str. 30-35
Pantić, N., Damnjanović, R., Kostić, R. (2021) Metod ekonomske analize kao deo metoda društvenih nauka. Akcionarstvo, vol. 27, No. 1, str. 7-26
Pantić, N.M., Milojević, I.M., Mićović, A.M. (2020) Menadžerska analiza mogućnosti upravljanja procesom privatizacije. Tehnika, vol. 75, br. 4, str. 493-497
Putnik, G.D., Rodrigues, D., Alves, C., Ávila, P., Castro, H., Cruz, C.M.M. (2020) Analiza performansi metaorganizacija modeliranih kao pozivni centri za podršku dinamičke rekonfigurabilnosti mrežnih i virtualnih organizacija. FME Transactions, vol. 48, br. 4, str. 725-732
Schumacher, T., Mayer, S. (2018) Preparing Managers for Turbulent Contexts: Teaching the Principles of Design Thinking. Journal of Management Education, 42(4): 496-523
Stojanović, C., Stanojević, P. (2017) Ciljevi organizacionog sistema i IMS-a. Akcionarstvo, vol. 23, No. 1, str. 5-18
Subramaniam, M., Youndt, M.A. (2005) The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities. Academy of Management Journal, 48(3): 450-463
Vuković, M.V., Vuković, A.A., Mladenović-Ranisavljević, I.I., Urošević, S.M. (2021) Analysis of the relationship between corporate identity, image and reputation of the company. Tehnika, vol. 76, br. 4, str. 499-505
Vukša, S., Anđelić, D., Milojević, I. (2020) Analysis as the basis of business sustainability. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 53-72
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2204492M
primljen: 08.03.2022.
prihvaćen: 17.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 26.11.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka