Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 10 od 734  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 11, br. 21, str. 63-76
Menadžment u predškolskom obrazovanju i institucijama
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresamina.mavric@uninp.edu.rs, amela.muratovic@uninp.edu.rs
Sažetak
Savremeni tokovi u obrazovanju podstakli su potrebu postojanja brojnih kompetencija i veština kod zaposlenih u predškolskim ustanovama koje se u decenijama za nama nisu podrazumevale, niti tražile kao posebne u cilju poboljšanja nastave i podstreka u učenju i vaspitavanju dece. Na taj način je ostvarena potreba i za menadžmentom u obrazovanju kako bi se rad što bolje organizovao, pomoću kojeg se koriste na najbolji način svi mogući ljudski i materijalni resursi kojima jedna ustanova ovog tipa raspolaže. Menadžeri u predškolskim ustanovama brinu o planiranju i postavljanju ciljeva, organizaciji rada, raspodeli poslova, motivaciji i angažmanu zaposlenih, te o svim drugim administrativno-finansijskim planovima same radne organizacije. Svojim sposobnostima ukazuju već na potrebu postojanja u okviru ustanova za najranije vaspitavanje i obrazovanje najmlađih, što je posebno izraženo u zemljama koje su u tranziciji i procesu razvoja, kao što je Republika Srbija. Rad se, između ostalog, bavi važnošću menadžmenta u obrazovanju, njegovih benefita i potreba da se razvija, kao i samim potrebama da menadžerske kompetencije poseduju i brojni zaposleni u okviru predškolskih ustanova. Ukazano je i na određene prepreke koje se mogu pojaviti, kao i nedostatke u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje bi uspešno mogle da se prevaziđu radom menadžera, gde se posebno ističe potreba za konstantnom saradnjom i poboljšanjem komunikacije na svim nivoima.
Reference
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 107
Agatonović, B.R. (2000) Menadžment u obrazovanju i unapređivanje obrazovnog sistema. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 3, str. 368-379
Andevski, M. (2007) Menadžment obrazovanja. Novi Sad: Cekom books
Anđelković, N. (2008) Informaciona tehnologija u predškolskom obrazovanju i vaspitanju. u: Zbornik radova Tehnika i informatika u obrazovanju - TIO'08, Čačak: Tehnički fakultet, 64-71
Fenton, J. (1990) 101 Ways To Boost Your Business Performance. Mandarin Business
Karavidić, S., Čukanović-Karavidić, M. (2016) Menadžment. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Kulić, R. (2011) Komparativna pedagogija - teorija, sistemi, reforme. Banja Luka: Svet knjige
Kulić, R.N., Đurić, I.R. (2014) Kvalitet ljudskih resursa i konkurentna sposobnost nacionalne ekonomije. Andragoške studije, br. 1, str. 29-46
Milić, S. (2013) Mjesto i uloga igre u procesu učenja. Vaspitanje i obrazovanje, br. 4., Str: 53-69
Nikić, J. (1996) Uloga vaspitača u adaptaciji deteta u jaslicama i organizovanju obogaćene strukturisane sredine. Zbornik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 11
Orlić, R. (2005) Kadrovski menadžment. Beograd: Zoran Damnjanović i sinovi
Staničić, S. (2006) Menadžment u obrazovanju. Rijeka: Vlastita naklada
Stojanović, K. (2016) Primena menadžmenta u predškolskim ustanovama. Beograd: Fakultet za primenjeni mednadžment, ekonomiju i finansije, [Doktorska disertacija]
Vujić, S., Baronijan, H. (2013) Odnos između pohađanja predškolskog obrazovanja i školskog uspeha učenika i učenica i mogućnosti unapređenja predškolskog obrazovanja u Srbiji. Psihološka istraživanja, vol. 16, br. 2, str. 105-140
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2221063M
primljen: 26.02.2022.
prihvaćen: 15.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka