Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 18, str. 110-120
Moderni krizni marketing menadžment
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
bAkademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija Niš, Departman u Vranju

e-adresapjevtic@verat.net, stosicmihajlovicljiljana@gmail.com, Robi.latin@gmail.com
Sažetak
Prema najširem shvatanju, poslovne krize su pretnje preduzeću koje stvaraju, ili imaju potencijal da stvore, neželjene i negativne ishode u njegovom poslovanju. Štete koje kriza nanosi privrednom subjektu koji je krizom zahvaćen uključuju finansijske gubitke (opadanje prihoda), stvaranje lošeg imidža i smanjenje reputacije poduzeća, štete na imovini preduzeća, tehnološka inferiornost, gubici za interesno-uticajne grupe, tzv. stakeholdere preduzeća. Poslovna kriza je povezana sa slabostima koje preduzeće ima i koje je dodatno podstiču; kada nedostaju resursi i potencijali što dovodi do opadanja konkurentske sposobnosti ili slabljenju tržišnog položaja; kada se u okruženju odvijaju događaji koji su neočekivani i neplanirani. Dakle, poslovna kriza je neplanirani i neželjeni proces koji je ugrožava ili onemogućava razvoj preduzeća, tako da ga dovodi u inferioran položaj u odnosu na konkurenciju. Prema tome, značajan broj kriznih situacija nastaje usled nesposobnosti menadžmenta da anticipira promene koje se događaju u okruženju poduzeća. U ovom radu biće reči o postojećoj krizi u poslovanju koja je zahvatila gotovo čitavu privrednu strukturu i sva preduzeća, sa većim ili manjim intenzitetom. Kriza je izazvana faktorima iz okruženja usled COVID-19 pandemije ali ona je i izazov u korišćenju novih alata i metodam koje stoje na raspolaganju marketing menadžerima u prevazilaženju krize u savremenim uslovima.
Reference
*** (2020) The Perfect JetBlue Apology. https://www.perfectapology.com/jetblueapology.html
Biznis akademija (2020) Krizni PR - uspešni primeri iz prakse. www.biznisakademija.com
Horvatin, T. (2014) Krizni menadžment kao odgovor na krizu. Preuzeto sa sajta: https://ekonomskiportal.com
Kolarić, B. (2019) Kontekst organizacione kulture kao relevantnog faktora organizacionog znanja. Ekonomski izazovi, vol. 8, br. 15, str. 93-108
Krstić, B., Rađenović, T. (2017) Radnici znanja - humani kapital u funkciji uvećanja intelektualnog potencijala i performansi preduzeća. Ekonomski izazovi, vol. 6, br. 12, str. 1-11
Novak, B. (2001) Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima. Zagreb: Bionza press
Salaman, G. (2001) A Response to Snell the Learning Organization: Fact or Fiction?. Human Relations, 54(3): 343-359
Stošić-Mihajlović, Lj. (2017) Tržište, troškovi i cene. Vranje: VŠPSS, str. 70
Vuković, K. (2020) Kako formulisati strategiju digitalnog marketinga. Preuzeto sa sajta: https://www.digitalnimarketing.in.rs
Vuković, K. (2020) Pravila kriznog komjuniti menadžmenta. Preuzeto sa sajta: https://www.digitalnimarketing.in.rs
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2018110J
primljen: 18.12.2020.
prihvaćen: 30.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka