Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 21, br. 2, str. 41-64
Nivo primjene koncepta marketing menadžmenta u razvoju brenda turističke destinacije Crna Gora
Deponija doo, Podgorica, Crna Gora

e-adresajovanrabren@gmail.com
Ključne reči: marketing menadžment; brend menadžment; turistička destinacija; brend turističke destinacije
Sažetak
Autor je u radu, primjenom naučnih metoda, analizirao nivo primjene marketing menadžmenta u procesu brendiranja turističke destinacije Crna Gora. Poseban značaj izučavanju i primjeni marketing menadžmenta u turizmu dat je kroz pregled literature kao teoretske osnove ovog naučnog rada. U istraživačkom dijelu naučnog rada polazi se od generalne hipoteze: Nivo primjene koncepta marketing menadžmenta bitno određuje mogućnost brendiranja turističke destinacije kao što je Crna Gora. Istraživanje se dodatno upotpunjuje testiranjem i pojedinačnih hipoteza. Predmet istraživanja sadržan je u analizi nivoa primjene marketing menadžment u sektoru turizma. Cilj naučnog rada bio je da se primjenom naučnih metoda kroz empirijsko istraživanje utvrde stavovi o nivou primjene marketing menadžmenta u hotelskim preduzećima, ugostiteljstvu i turističkim agencijama. Rezultati dobijeni istraživanjem u zaključnim razmatranjima predstavljeni su kroz izvođenje opšteg zaključka čime su još jednom istaknuti benefiti primjene marketing menadžmenta u sektoru turizma i turističkih preduzeća-što će u budućnosti rezultirati uvećanjem izvornih prihoda na nivou države Crne Gore.
Reference
*** (2018) The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Geneva: World Economic Forum
Baker, B. (2012) Destination Branding for Small Cities. Portland, Oregon: Creative Leap Books, 2nd ed
Buhalis, D. (2000) Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1): 97-116
Feinberg, B.M., Zhao, X. (2011) The Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM: Navigating the Changing World. u: Go F.M.; Govers R. [ur.] International Place Branding Yearbook 2011, London: Palgrave Macmillan UK, ch. 6, pp. 63-76; Preuzeto 23.03.2017. sa: https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9780230343320_6
Franch, M., Martini, U. (2002) Destinations and destination management in the Alps: A proposal for a classification scheme in the light of some ongoing experiences. Université de Savoie
Girma, M., Singh, M. (2019) Factor Affecting Intention to Visit Destination Ethiopia: Branding Perspectives. International Journal of Management Science, 6(1): 1-8
Goi, C.L. (2009) A Review of Marketing Mix: 4Ps or More?. International Journal of Marketing Studies, 1(1): 2-4
Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A. (2003) Corporate governance and equity prices. Quarterly journal of economics, 118: 107-156
Gregorić, M., Skendrović, L. (2012) Uloga poduzetništva i cjeloživotnog učenja u brendiranju turističke destinacije. Učenje za poduzetništvo, 2(2), 43-48
Gretzel, U., Zhong, L., Koo, C., Boes, K., Buhalis, D., Inversini, A. (2016) Smart tourism destinations: Ecosystems for tourism destination competitiveness. International Journal of Tourism Cities, 2(2): 108-124
Hassan, S.S. (2000) Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry. Journal of Travel Research, 38(3): 239-245
Hodović, B.V. (2014) Brendiranje turističke destinacije - izazovi brendiranja turističke destinacije Bosne i Hercegovine. Acta geographica Bosnia et Herzegovina, 1(1): 53-71
Ilić, D., Marković, B. (2016) Analiza upotrebe društvenih mreža u poslovanju. Ekonomski pogledi, vol. 18, br. 3, str. 53-67
Ionel, M. (2016) Hospitality industry. Ovidius University Annals: Economic Sciences Series, 1(1): 187-191
Jayswal, T. (2008) Events Tourism: Potential to build a brand destination. u: Conference on Tourism in India -Challenges Ahead, 15-17 May, IIMK, (Vol. 15), 251-262
Jurin, E. (2008) Smart' Tourism Destinations: A Framework for the Elaboration of an Implementation Model. Acta turistica nova, 2(1): 123-143
Konecnik, M., Gartner, W.C. (2007) Customer-based brand equity for a destination. Annals of Tourism Research, 34(2): 400-421
Magdincheva, S.M., Postolov, K., Janeska, I.A., Joshevski, D. (2017) Uticaj malih i srednjih preduzeća na razvoj zdravstvenog turizma u Makedoniji. Ekonomski pogledi, vol. 19, br. 1, str. 69-79
Mathew, P.V., Sreejesh, S. (2017) Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of community in tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31: 83-89
Mladenović, M., Arsić, L. (2017) Benefiti zelene ekonomije u funkciji povećanja konkurentske prednosti nacionalnih ekonomija. Ekonomski pogledi, vol. 19, br. 2, str. 81-97
Morgan, N., Pritchard, A., Pride, R. (2002) Destination branding: Creating the unique destination. Oxford: Butterworth-Heinemann
Papadopoulos, N., Heslop, L. (2002) Country equity and country branding: Problems and prospects. Journal of Brand Management, 9(4): 294-314
Volos, V., Martin, A. (2016) Brasil and Argentina in top half of 'most admired' national brands -Anholt -Gfk Nation Brands indexsm 2015. Preuzeto 11.03.2019. sa: https://www.gfk.com/insights/press-release/brazil-and-argentinain-top-half-of-most-admired-national-brands
Zaitseva, N.A., Goncharova, I.V., Androsenko, M.E. (2016) Necessity of changes in the system of hospitality industry and tourism training in terms of import substitution. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1), 288-293
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1902041R
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka