Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 4 od 17  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 48, br. 4, str. 224-234
Marketing menadžment u kulturi i umetnosti
Univerzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd

e-adresadragoljubraduski@gmail.com
Sažetak
Putevi ekonomije i umetnosti odavno su se ukrstili, a tako uspostavljeni odnos iz dana u dan sve je intenzivniji i značajniji za obe strane, pa je, pored privrednih, i u kulturnim delatnostima svest o potrebi naučnog upravljanja poslovanjem sve prisutnija. Međutim, u kulturnim ustanovama u Srbiji načela i principi, metode i tehnike menadžmenta ne primenjuju se u dovoljnoj meri, što za posledicu ima visoke troškove produkcije i neracionalnu upotrebu raspoloživih resursa. U tom kontekstu, u negativnom smislu, posebno značajnu ulogu ima nedovoljna implementacija marketing menadžmenta u kulturi i umetnosti, prvenstveno u domenu prodaje, zasnovana na temeljnom i kontinuiranom istraživanju tržišta. Pri tome, osnovni cilj uspešnog marketinga u kulturi i umetnosti je popularisanje umetnosti, zadovoljenje kulturnih potreba i želja korisnika, dugoročno pridobijanje publike i održavanje njene lojalnosti, s tim da sama prodaja kao čisto ekonomski razlog jeste prvenstveni zadatak, ali ne sme biti prevashodni i jedini motiv kulturnih institucija.
Reference
Adižes, I. (2002) Menadžment za kulturu. Novi Sad: Asee books
Byrnes, W. (2009) Management and the arts. Burlington: Focal Press
Cole, G.A. (1990) Management: Theory and practice. London: D.P.Publication
Diggle, K. (1986) Guide to arts marketing: The principles and practice of marketing as they apply to the arts. London: Rhinegold Publishing Limited
Diggle, K. (1998) Marketing umetnosti. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M. (1993) Sponzorstvo umetnosti u sklopu poslovne politike modernih preduzeća. u: Marketing u umetnosti, Beograd: FDU
Dragićević-Šešić, M., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima, organizacioni pristup. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2000) Kultura - menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Dženkins, F. (2003) Oglašavanje. Beograd: Clio
Flečer, K. (2003) Upravljanje marketinkom i informaciona tehnologija. Beograd: Clio
French, Y., Runyard, S. (2011) Marketing and Public Relations for Museums, Galleries, Cultural and Heritage Attractions. New York: Routledge
Godin, S. (2005) Plava krava. Zagreb: Naklada Ljevak
Haug, V.F. (1981) Kritika robne estetike. Beograd: Clio
Hill, L., o`sullivan C., o`sullivan T. (2003) Creative Arts Marketing. Oxford: Butterworth-Heinemann
Jovanović, P., Tomić, M., Berić, I., Jovanović, F. (2011) Savremeni menadžer. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Kobs, J. (2001) Profitable direct marketing: A strategic guide to starting, improving and expanding any direct marketing operation. Chicago: McGraw-Hill
Kodelupi, V. (1995) Tržišna komunikacija. Beograd: Clio
Kotler, F. (2007) Principi marketinga. Zagreb: Mate
Kotler, F. (2006) Marketing od A do Z. Novi Sad: Adižes
Kotler, F. (1994) Upravljanje mrketingom. Zagreb: Informator
Kotler, P., Alan, R.A. (1996) Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. New Jersey: Prentice Hall
Kotler, P., Armstrong, G. (2000) Principles of marketing. Upper Side River: Prentice Hall
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing Menadžment. Beograd: Data Status
Lečić, R. (2009) Osnove marketing menadžmenta - Teorija i praksa. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Lukić, D. (2011) Produkcija i marketing scenskih umjetnosti. Zagreb: HC-IT UNESKO
Madžar, Lj. (1993) Umetnost između tržišta i politike. u: Marketing u umetnosti, Beograd: FDU
Milisavljević, R. (1994) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Nikodijević, D. (2007) Marketing u kulturi i medijima. Beograd: Megatrend Univerzitet
Raduški, D. (2012) Ekonomski položaj, organizacionofinansijska transformacija i pravci razvoja pozorišnog sistema Beograda u periodu tranzicije. Beograd: Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, doktorska disertacija
Raduški, D. (2017) Projektni menadžment u kulturi i pozorištu. Beograd: Fakultet za projektni i inovacioni menadžment i Čigoja štampa
Reis, A., Reis, L. (2002) The Fall of Advertising and the Rise of PR. New York: Harper Business
Schewe, C. (1987) Marketing principles and strategies. London: Random House
Smit, P. (2002) Marketinške komunikacije. Beograd: Clio
Sparling, K. (1994) Organizacija i funkcije marketinga. Beograd: Clio
Vasiljević, M. (1997) Marketing. Beograd: ŠIP Interprint
Vračar, D. (1993) Specifičnosti marketinga u oblasti kulture i umetnosti. u: Marketing u umetnosti, Beograd: FDU
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Markt1704224R
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka