Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 63, br. 1, str. 19-30
Marketing usluga u hotelijerstvu i restoraterstvu
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresabrankomih@neobee.net
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: marketing; hotelijerestvo; restoraterstvo; usluge; marketing odnosa
Sažetak
Poslednjih decenija uslužni sektor dobija sve više na značaju. U dobrom delu razvijenog sveta, njegov rast se odvija veoma brzo, a u nekim zemljama 60% do 70% bruto nacionalnog dohotka (BND) otpada na sektor usluga, tako da on daleko prevazilazi procenat industrijske ili poljoprivredne proizvodnje. Istovremeno, korisnici su sve zahtevniji očekujući veću vrednost i dobit od usluga koje kupuju. U svojim odnosima sa uslužnim firmama nastoje da ostvare što veći uticaj na odlučivanje. Naime, korisnici traže nove odnose bazirane na novom marketingu, koji je poznat kao marketing odnosa. Njegova jasna i karakteristična osobina jeste kreiranje i održavanje dugoročnih obostrano korisnih odnosa sa definisanom grupom korisnika. Shodno tome cilj rada je da se sagleda uloga marketinga usluga u hotelijerstvu i restoraterstvu kroz prizmu marketing koncepta koji je prilagođen uslužnom sektoru. Rezultati istraživanja pokazuju da je neophodno razraditi marketing pristup koji je primeren aktuelnim trendovima u hotelijerstvu i restoraterstvu, koji istovremeno pruža značajnu marketinšku informacionu osnovu o podsticajnim i ograničavajućim faktorima razvoja uslužnog sektora, što može doprineti optimizaciji poslovnog odlučivanja.
Reference
Berry, L.L. (1980) Services marketing is different. Business, May-June, Vol.30, pp. 32-36
Blagojević, S., Redžić, V. (2009) Zaposlenost u hotelijerstvu u Republici Srbiji kao pokazatelj stanja ljudskih resursa u domaćem hotelijerstvu. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 38, pp. 252-264
Cvijanović, D., Mihailović, B., Vukotić, S. (2016) Marketing i konsalting u funkciji razvoja turizma Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, monografija
Cvijanović, D., Mihailović, B. (2010) Menadžment i marketing uslužnog sektora, monografije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Danciu, V. (2007) Performance in Service Marketing from Philosophy to Customer Relationship Management. Theoretical and Applied Economics, 01/02/2007; pp. 7-14
Gronroos, C. (1978) A Service‐Orientated Approach to Marketing of Services. European Journal of Marketing, 12(8): 588-601
Hamović, V., Mihailović, B., Simonović, Z. (2010) Kvalitet usluga i unifikacija propisa i poslovne turističke prakse R Srbije sa EU. u: Harmonizacija zakonodavstva R Srbije sa pravom EU, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd, zbornik radova, 25 jun 2010. str. 315-326
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data status, Redaktor srpskog izdanja: Prof. dr Hasan Hanić
Kotler, P.J., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1999) Principles of marketing. Hertfordshire-London: Prentice Hall Europe
Levitt, T. (1981) Marketing Intangible Products and Product Tangibles. Harvard Business Review, Vol. 59, pp. 95-102. May; June
Lovelock, C. (1981) Why marketing needs to be different for services. u: Donnelly J.H.; George W.R. [ur.] Marketing of Services, Chicago, IL: American Marketing Association
Ljubojević, Č.Lj. (1998) Menadžment i marketing usluga. Beograd: Želnid
Marshall, A. (1890/1997) Principles of economics. Prometheus Books, Revised edition (May 1997)
Mihailović, B. (2007) Formulisanje strategije preduzeća. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Rathmell, J.M. (1966) What Is Meant by Services?. Journal of Marketing, 30(4): 32
Shostack, L.G. (1977) Breaking free from product marketing. Journal of Marketing, 41(2): 73
Smit, A. (1776/1998) Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Novi Sad: Global Book
Statistical Office of the Republic of Serbia (2016) Statistical yearbook of the Republic of Serbia. Tourism and Catering trade
Zethaml, A.V., Berru, L.L., Parasumaran, A. (1993) The nature and determinants of customer expectations of services. Journal of Academy of Marketing Science, Vol. 21 (Winter), pp. 1-12. http://www.economist.com (10.12.2016)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1701019M
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.