Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 57, br. 3, str. 63-73
Internet kao sredstvo unapređenja marketinga
aVisoka škola modernog biznisa, Beogarad
bAlfa univerzitet, Beograd
Sažetak
Današnje poslovno okruženje se odlikuje malobrojnim mogućnostima za ostvarivanje konkurentskih prednosti. Osim inovacija iz oblasti novih tehnologija, u drugim područjima je sve manje novih proizvoda, dok je sve više onih koji su samo kozmetički promenjeni. Većina kompanija koja se ne bavi istraživanjima i proizvodnjom proizvoda koji su glavni simboli tehničko tehnološke revolucije, primorana je da prihvati iste kao sredstva za unapređenje svog poslovanja, ali često i za opstanak na današnjem tržištu. Nove tehnologije, a posebno Internet, su nametnule neka nova pravila poslovanja koja je većina učesnika na tržištu morala da prihvati. Kompanije koje su na vreme shvatile značaj korišćenja Interneta, i u kontinuitetu prihvatale inovacije iz ovog područja, imale su šansu da kreiraju određenu prednost. Međutim, vrlo brzo konkurentno okruženje i promenljivi zahtevi potrošača nameću primenu Interneta kao imperativ svima koji žele da opstanu na današnjem tržištu. Zato, sada se više ne postavlja pitanje da li treba upotrebiti nove tehnologije, već na koji način i u kojoj meri zameniti tradicionalna marketinška sredstva poslovanja rešenjima iz elektronskog okruženja. Zbog toga, relativno nov koncept, tzv. Internet matketing postaje aktuelna tema razmatranja, kako u praksi, tako i u teorijskim raspravama. Korisni efekti primene ovog koncepta se izdvajaju u području upravljanja odnosima sa potrošačima (CRM), odnosno u procesu izgradnje dobrih dugoročnih odnosa sa svim učesnicima u lancu isporuke vrednosti. Kako je sve manje područja gde je moguće ostvariti konkurentsku prednost, tako Internet marketing i CRM postaju jednako važne teme u okviru marketinških rasprava.
Reference
*** (2006) Successful public relations. Beograd: Službeni Glasnik
Chaffey, D. (2009) E-business and E-commerce management. New Jersey: Pearson Education
Clow, K.E., Baack, D. (2010) Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications. New Jersey: Pearson Education
Inić, B. (2003) Management leaders. Beograd: University Braća Karić, Faculty for trade and banking
Mariarty, S., Mitchell, N., Wells, W. (2010) Advertising, principles & practice. New Yersey: Pearson Education Int
Milenović, B. (2009) Marketing management. Beograd: Faculty for trade and banking, University Braća Karić
Milenović, B., Ratković, M.C. (2009) Marketing Strategies, how to enter into the market and successfully survive. Beograd: Faculty for trade and banking, University Braća Karić
Peppers, D., Rogers, M. (2004) Managing customer relationships. New York, itd: Wiley
Rainer, K.R., Turban, E. (2009) Uvod u informacione sisteme. Beograd: Data status
Vassos, T. (1999) Strateški marketing na Internetu. Beograd: Computer Equipment and Trade CET
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.10.2011.

Povezani članci

Ekonomika (2005)
Informatika u službi marketinga
Prokopović Bratislav B.

Ekonomika (2012)
Razvoj CRM-a malih preduzeća
Milović Boris

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Virtualni marketing
Đurković Jovica

prikaži sve [20]