Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 47  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 2, str. 545-560
Brak u srpskom i uporednom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaG.KovacekStanic@pf.uns.ac.rs, Sandra.Samardzic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: brak; uslovi za zaključenje braka; forma braka; bračne smetnje; razvod
Sažetak
Prema Porodičnom zakonu Srbije, brak je zakonom uređena zajednica života dva lica suprotnog pola. Isti akt propisuje materijalne i formalne uslove za zaključenje braka. Ovaj rad ima za cilj da pruži pregled ovih uslova u domaćem i uporednom pravu. Svaki od uslova analiziran je zasebno, dati su pregledi njihovog istorijskog razvoja i načina na koji su oni danas regulisani u različitim pravnim sistemima. Prema pozitivnom pravu, materijalni uslovi su sledeći: različitost polova, saglasnost volja za zaključenje braka, ostvarenje zajednice života i odsustvo bračnih smetnji. Međutim, u savremenom porodičnom pravu postoji tendencija da se redukuje broj bračnih smetnji, što vodi liberalizaciji i olakšavanju zaključenja braka. Budući da se brak vrlo često zaključuje u verskoj formi, rad takođe daje pregled crkvenih pravila koja se tiču braka. Konačno, analiziraju se i upoređuju statistički podaci o broju zaključenih brakova i o broju razvoda u Srbiji pre trideset godina i danas.
Reference
*** (2003) Stanovništvo - popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. Stanovništvo, 12
*** (1994) Bračna pravila Srpske pravoslavne crkve. Beograd: Sveti arhijerejski sinod, II dopunjeno i ispravljeno izdanje
*** (2003) Family Code of Albania. Law Number 9062 Adopted May 8
*** (1986) Marriage (prohibited degrees of relationship) act. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/16
*** (2015-2019) Obiteljski zakon. NN Službeni list Republike Hrvatske, Br. 103/15, 98/19
*** (1987) Marriage Act of Sweden. (SFS 1987:230, with amendments 1988:1452), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230
*** (2011) Odluka Ustavnog suda Republike Srbije - UŽ-3238/2011. http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/UstavneZalbe/%D0%A3%D0%B6-3238-2011.pdf
*** (2018) Zakon o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama. Službeni glasnik RS, br. 47
*** (1982-1995) Zakon o vanparničnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, Br. 25/82, 48/88, 46/95
*** (1996) Semejnyj kodeks i bračnyj dogovor. Social'naâ zaŝita, vypusk 5
*** (2005) Porodični zakon. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18
Bradley, D. (1998) Politics, culture and family law in Finland: Comparative approaches to the institution of marriage. International Journal of Law, Policy and the Family, 12, str. 288-306
Draškić, M. (1994) Transseksualitet i brak. Beograd: Nomos
Glendon, M.A. (1996) The transformation of family law. University of Chicago Press
Guillod, O. (2000) A new divorce law for the new millennium. u: Bainham A. [ur.] The International Survey of Family Law, str. 358-359
Guillod, O. (1995) Choosing its own way or following others?. u: The international survey of family law, The Hague - Boston - London: Martinus Nijhoff Publishers, str. 487-502
Hamilton, C., Standley, K. (1995) Family law in England and Wales. u: Family Law in Europe, Londos - Dublin - Edimburgh: Butterworths
John, D. (1992) Law and the family. London - Dublin - Edinburgh: Butterworths
Kounougeri-Manoledaki, E. (1995) Family Law in Greece. u: Family Law in Europe
Lars, T. (1981) Family Law. u: Strömholm Stig [ur.] An Introduction to Swedish Law, Dordrech: Springer
Marija, D. (2008) Transsexual persons: Right to marry in the countries of former Yugoslavia. u: Wardle Lynn D., Loveless Scott A. [ur.] Marriage and Quasi-marital Relationships in Central and Eastern Europe, Provo, USA: BYU Academic Publishing
Nikitović, V., ur. (2015) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji - populacija Srbije početkom 21. veka. Beograd
Piškulić, Z., Đerđ, I. (1924) Osnovi privatnog prava u Vojvodini. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Rainer, F. (1997) Parentage law reformed. u: Bainham A. [ur.] The international survey of family law, The Hague - Boston - London: Martinus Nijhoff Publishers
Schrama, W.M. (1999) Registered partnership in the Netherlands. International Journal of Law, Policy and the Family, 13, str. 315-327
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-24802
primljen: 14.01.2020.
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka