Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2018, br. 161, str. 170-185
Čikanje - (neočekivana) kritika jugoslovenskog društva u zabavnom listu Čik
Muzej Jugoslavije, Beograd
Ključne reči: Čik; zabavna štampa; masovna kultura; popularna kultura; SFRJ
Sažetak
U ovom radu se analizira kako je enigmatski zabavni list 'Čik' počeo da piše o društvenim problemima i društveno­političkim temama 1967. i posebno 1968. godine, kada je postao i najčitaniji list u SFRJ. Na osnovu tog primera zaključuje se da je 'masovna' ili 'popularna' kultura u socijalističkoj Jugoslaviji mogla biti, i bila je u određenim okolnostima, dinamično polje izbegavanja sila dominacije i kontrole, polje pregovaranja, otpora pa i sukoba sa njima. Predlaže se dalje usmeravanje istraživanja na društvenu dinamiku svakodnevnog života u socijalizmu.
Reference
Berk, P. (2002) Istorija i društvena teorija. Beograd: Equilibrilium
Džinić, F., Baćević, Lj. (1977) Masovno komuniciranje u Srbiji. Beograd: RTB i BIGZ
Đorđević, J. (2009) Postkultura: Uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Everette, E.D., William, L.R. (2017) Other Voices: The New Journalism in America. New York: Routledge
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Gavarić, D. (1974) Zabavna literatura, roto-štampa, strip i šund. Zašto je uveden porez na promet knjiga i novina. Bibliotekar, Beograd, god. 26, str. 35-58. 4-6
Hall, S. (1981) Notes on deconstructing 'the popular'. u: Samuel R. [ur.] People's history and socialist theory, London: Routledge, pp. 227-240
Janjatović, P. (2015) Čik. u: Adrić I.; Arsenijević V.; Matić Đ. [ur.] Leksikon Y.U. mitologije, Beograd: Rende, drugo prošireno izdanje
Janjetović, Z. (2011) Od 'Internacionale' do komercijale: Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Kloskovska, A. (1985) Masovna kultura kritika i odbrana. Novi Sad: Matica srpska
Lopušina, M. (1991) Crna knjiga. Cenzura u Jugoslaviji 1945-1992. Beograd: Fokus
Maze, K. (2008) Bezgranična zabava - uspon masovne kulture. Beograd: Službeni glasnik
Popov, N. (2008 [1990, 1984]) Društveni sukobi, izazov sociologiji, Beogradski jun 1968. Beograd: Službeni glasnik
Senjković, R. (2008) Izgubljeno u prijenosu: Pop iskustvo soc culture. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
Storey, J. (2015) Cultural Theory and Popular Culture. London: Informa UK Limited
Vilijams, R. (1974 [1973]) Baza i nadgradnja u marksističkoj teoriji kulture. Kultura, Beograd, br. 26, str. 67-84
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1861170T
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Kultura (2018)
Ženska štampa u socijalističkoj Jugoslaviji
Vujović Marija, i dr.

Sociološki pregled (2015)
Komunikacija popularnog
Božilović Nikola

Godiš Fak za kulturu i medije (2015)
Odnos kulturnih studija prema konceptu popularne kulture
Simeunović-Bajić Nataša

prikaži sve [33]