Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 38, br. 2, str. 509-530
Zaštita potrošača u građanskom i međunarodnom privatnom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Rad govori o jednoj od značajnih oblasti zakonodavstva Evropske zajednice. U uvodnom delu razmatraju se motivi za pružanje posebne pravne zaštite potrošačima, karakteristike ove nove grane prava i osnove za njeno formiranje. U drugom delu je reč o razvoju prava zaštite potrošača u Evropskoj zajednici. Danas postoji izričiti osnov za zakonodavnu delatnost Zajednice, ali to nije bio slučaj od početka. Navedena su osnovna prava potrošača prema Preliminarnom programu EEZ o politici zaštite i informisanja potrošača od 1975. godine i mere koje su u ovoj oblasti donete. Nakon što su date osnovne karakteristike ovih mera i njihova klasifikacija, prelazi se na temu građanskog prava EZ, i uloge mera za zaštitu potrošača u njegovom razvoju. U okviru ove teme posebno se razmatraju uputstva za zaštitu potrošača u oblasti ugovornog prava i uputstva u oblasti odštetnog prava. Ističe se značaj određivanja pojmova potrošača i potrošačkog ugovora. Unutar sledećeg odeljka posvećenog međunarodnom privatnom pravu, govori se o kolizionim normama o zaštiti potrošača iz Rimske konvencije (1980) i iz predloga Uredbe o merodavnom pravu za vanugovorne obaveze (2003). Takođe, razmatraju se norme o nadležnosti za sporove iz potrošačkih ugovora koje su sadržane u Briselskoj uredbi (2000).
Reference
Aaker, D.A., Daz, G.S. (1978) Consumerism: Search for the consumer interest. 3. izd
Antoniolli, L. (2004) Consumer protection, fair dealing in marketing contracts and European contract law: A uniform law?. u: Collins, H. [ur.] The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices, Contract, Consumer and Competition Law Implications, Hague-London-Boston: Kluwer Law International
Bianca, M., Grundmann, S., Stijns, S. (2004) La Directive communautaire sur la vente, Commentaire. Bruxelles
Ćapeta, T. (2002) Zaštita potrošača - pravni aspekti. u: Prilagodbe politikama unutarnjeg tržišta EZ, očekivani učinci, Zagreb
de Leyssac, C.L., Parleani, G. (2002) Droit de marché. Paris
Herre, J., Hondius, E., Alpa, G. The notions of consumer and professional and some related questions. http://www.sgecc.net/media/download/consumers_and_professionals.pdf
Jaffe, D.B., Vaughn, R.G. (1996) South American consumer protection laws
Magnus, U. (2002) European law of obligations: Regulations and directives. Munchen
Mayer, R.N. (1989) The consumer movement, guardians of the marketplace. Boston
Stanivuković, M. (2000) Uz prevod Rimske konvencije o zakonu koji se primenjuje na ugovorne obaveze. Revija za evropsko pravo, br. 1, str. 89-103
Stanivuković, M. (2003) Ugovori sa potrošačima sa inostranim elementom. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 3, str. 189-210
Stanivuković, M. (1995) Međunarodna nadležnost sudova u pravu SAD, Evropske unije i EFTA. Novi Sad
Vilus, J. (1996) Pravna zaštita potrošača I. Beograd-Sremska Mitrovica
Weatherill, S. (1997) EC consumer law and policy. London-New York
Winter, R.K. (1972) The consumer advocate versus the consumer. Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci