Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 28  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 19, str. 93-114
Bosanski Muslimani i Srbi - razlozi nesporazuma od 1918. do danas
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresavladicatodorovic72@gmail.com
Ključne reči: Bosanski Muslimani; Srbi; nacija; Bosna i Hercegovina; međunarodna zajednica; političke stranke
Sažetak
U radu smo se bavili političkim odnosima bosanskih Muslimana (od 1993. zvanično Bošnjaci) i Srba u periodu dugom gotovo jedan vek. Najpre u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji od 1918. do 1941, preko Drugog svetskog rata od 1941. do 1945. zatim u komunističkoj Jugoslaviji od 1945. do 1990, nakon raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kada Bosna i Hercegovina postaje nezavisna država, do današnjih odnosa bosanskih Muslimana i Srba. Pretpostavljamo da je glavni uzrok nesporazuma u tome što su bosanski Muslimani uvek u istorijskim trenucima napuštali Srbe i tražili podršku drugih država i naroda za svoje državotvorne ciljeve. Uvek su u ratnim situacijama bili protivnici Srba i to u koalicijama sa drugim državama ili narodima. Kako je od 1918. rasla religioznost kod bosanskih Muslimana, tako je rasla i njihova brojnost, kako je rasla brojnost, pojačavale su se pretenzije na srpske teritorije, , a tako je raslo i interesovanje za njih od strane velikih sila, ali i njihova politička i vojna podrška. Ali, što je i posebno važno, kako je rasla brojnost, tako se menjalo političko ponašanje bosanskih Muslimana i odnos prema državi. A kada su postali većina u BiH, želeli su da Republika BiH postane i njihova nacionalna država.
Reference
Akaši, J. (2013) U dolini između rata i mira - ličnosti koje sam upoznao. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj
Antić, Č., Kecmanović, N. (2016) Istorija Republike Srpske. Beograd: Nedeljnik
Bataković, D. (2000) Nova istorija srpskog naroda. Beograd: Naš Dom
Bilt, K. (1999) Zadatak mir. Beograd: B92
Buha, A. (1996) Argumenti za Srpsku. Novi Sad: Izdavačko preduzeće Matice srpske
Ćorović, V. (2011) Istorija Jugoslavije. Beograd: Marso
Ćorović, V. (2012) Političke prilike u BiH. Beograd: Sazvežđe
Davutoglu, A. (2014) Strategijska dubina. Beograd: Službeni glasnik
Ekmečić, M. (1989) Stvaranje Jugoslavije 1790-1918, II. Beograd: Prosveta
Ekmečić, M. (2007) Između klanja i oranja. Beograd: Zavod za udzbenike
Gaćinović, R. (2014) Mlada Bosna. Beograd: Odbrana
Ilić, S. (2011) Atanasije Šola - prilog izučavanju kulturne i političke istorije Srba u Bosni i Hercegovini. Novi Sad: Akademska knjiga
Ivanković, M. (2009) Jevreji u Jugoslaviji - (1944-1952). Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Izetbegović, A. (1997) Godina rata i mira. Sarajevo: Ljiljan
Jevtić, M. (2002) Religija i politika. Beograd: Institut za političke studije, Fakultet političkih nauka
Jevtić, M. (2011) Kosovski žeton. http://www.politika.rs/sr/clanak/188191/Sta-da-seradi/Kosovski-zeton, 11.01.2020
Jovanović-Stoimirović, M. (2000) Dnevnik 1936-1941. Novi Sad: Matica srpska
Kecmanović, N. (2007) Nemoguća država. Beograd: Filip Višnjić
Kočić, P. (2002) Sabrana djela. Banja Luka: Besjeda
Makenzi, L. (2019) Čuvar mira. Beograd: Knjiga komerc
Oven, D. (1996) Balkanska odiseja. Beograd: Radio B92
Pejanović, M. (1999) Bosansko pitanje i Srbi u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Bosanska knjiga
Plavšić, B. (2005) Svedočim. Banja Luka: Tripoint
Radulović, R. (1940) Rasprave i članci. Beograd: Srpska književna zadruga
Rouz, M. (2001) Misija u Bosni. Beograd: Tetra GM
Stojadinović, M. (2002) Ni rat ni pakt. Beograd: Glas javnosti
Stojanović, N. (2015) Mladost jednog pokoljenja (Uspomene 1880-1920) - dnevnik od godine 1914. do 1918. Beograd: Istorijski institut
Stoltenbergt (2009) O ljudima. Beograd: Klub plus
Trajković, B. (2006) Nikola T. Kašiković - život i delo. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Trifković, S. (1999) Ustaše-balkansko srce tame na evropskoj političkoj sceni. Beograd: BIGZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-25206
primljen: 13.02.2020.
prihvaćen: 11.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka