Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:69
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:65

Sadržaj

članak: 3 od 28  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 16, br. 3, str. 95-113
Međunarodne organizacije i njihova uloga subjekta međunarodnog javnog prava
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd, Srbija

e-adresanemanjad444@gmail.com
Sažetak
Rad nastoji da predoči sve bitne elemente i odlike međunarodnih organizacija kao jednih od najbitnijih činilaca današnjeg, savremenog međunarodnog prava. Takođe, u radu se teži da se ukaže na veliku ulogu koju danas u celokupnoj međunarodnoj zajednici imaju ove organizacije, da se predoči njihova uloga i zastupljenost u rešavanju mnogih međunarodnih problema i izazova sa kojima se svet suočava. Njihov pojam, razvoj, uloga i zastupljenost u međunarodnom svetu imaju krajnje bitan uticaj na budućnost čitave međunarodne zajednice i zato ovaj rad ima zamisao da to i dokaže. Sam subjektivitet međunarodnih organizacija u okviru međunarodnog javnog prava svedoči o njihovoj velikoj važnosti. Kroz analizu pojma međunarodnih organizacija i njihove uloge u među-narodnom javnom pravu zaključujemo da su one danas svakako "fenomen modernog doba" bez kojih je teško moguće krojiti sudbinu sveta.
Reference
*** (1970) Enciklopedijski leksikon - mozaik znanja. Beograd, knjiga peta
Aćić, K. M. (2017) Uloga međunarodnih organizacija u nastanku i funkcionisanju Bosne i Hercegovine ustanovljene Dejtonskim mirovnim sporazumom. Univerziteta u Beogradu - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Avramović, N., Marković, M. (2013) Međunarodno javno pravo. Brčko: Internacionalni univerzitet
Dabetić, S.N. J. (2015) Međunarodna odgovornost Evropske unije u svetlu pravila međunarodnog prava o odgovornosti međunarodnih organizacija. Univerziteta u Beogradu - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Degan, V.Đ. (2011) Međunarodno pravo. Zagreb: Školska knjiga
Dimitrijević, V., Račić, O., Đerić, V., i dr. (2012) Osnovi međunarodnog javnog prava. u: Beogradski centar za ljudska prava, Beograd
Gvozdenović, I., Miladinović, I. (2015) Međunarodne nevladine organizacije - fenomen savremenog doba. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 75-96
Krivokapić, B. (2011) Aktuelni problemi međunarodnog prava. u: Službeni glasnik, Beograd
Krivokapić, B. (2014) Međunarodno javno pravo. Beograd: Megatrend univerzitet
Lapaš, D. (2012) Međunarodna organizacija kao stranka međunarodnog spora. Zbornik PFZ, 62, (1-2), 711-734
Miljuš, B. (2013) Savremeni problemi međunarodnog prava. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Papić, T. (2011) Pojam međunarodne organizacije iz Nacrta članova o odgovornosti država Komisije UN za međunarodno pravo. Pravni zapisi, 2(1): 80-113
Savić, M. (2016) Pravna ličnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu. Politeia, vol. 6, br. 11, str. 169-189
Stevan, Đ. (2007) Uvod u međunarodno pravo. Beograd
Stojanović, D. (2015) Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Vitomir, P., Filip, T. (2007) Međunarodno javno pravo. Banja Luka
Vojin, D., Radoslav, S. (1996) Međunarodni odnosi. Beograd
Župljanin, N.S. (2011) Razvojna saradnja unutar sistema Organizacije Ujedinjenih nacija. Svarog, 2/2011, 228-242
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1903095D
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka