Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 28  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 4, str. 49-67
Međunarodna bezbednost i međunarodne organizacije u međunarodnim odnosima savremenog sveta
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Sažetak
Međunarodna bezbednost je bezbednost međunarodnog poretka i zajednice, odnosno bezbednost u međunarodnim odnosima i regionima. Svodi se na bezbednost država koje su članice međunarodne zajednice, a time i na bezbednost njihovih konstitutivnih elemenata, pre svega, čoveka. Od ponašanja i stanja bezbednosti država zavise bezbednost drugih država, međunarodna i globalna bezbednost. U radu je izvedena klasifikacija bezbednosti i definisana međunarodna bezbednost. U radu se razmatra primena sile u međunarodnim odnosima, odnosno tradicionalni i savremeni koncepti međunarodne bezbednosti. Takođe, u radu se razmatraju međunarodne organizacije i bezbednost u svetu, analiziranjem osnovnih institucija sistema kolektivne bezbednosti, kao što su: Organizacija Ujedinjenih nacija (OUN) i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Analizirani su i najpoznatiji mehanizmi kolektivne odbrane, i to: NATO i Organizacija Američkih Država. S tim u vezi, u postojećim uslovima OEBS, EU i NATO ključni su elementi evropske bezbednosne arhitekture. Osim toga, razmatrani su savremeni međunarodni vojno-politički odnosi i bezbednost.
Reference
Aćimović, L. (1987) Nauka o međunarodnim odnosima - teorije i istraživački pravci. Beograd: Naučna knjiga
Avramov, S. (2001) Bezbednost u 21. veku. u: SIMVON - Simpozijum o vojnoj nauci, Beograd: Vojnoizdavački zavod
Baylis, J. (2003) International and global security in the post-cold war era. u: Hadžić M. [ur.] Reforma sektora bezbednosti, Beograd: Institut G 17 plus, The Globalization of World Politics (eds. Baylis, J., Smith, S.), Oxford Press, New York, 2001. pp. 253-276
Born, H. (2003) Parlamentarni nadzor bezbednosnog sektora - načela, mehanizmi, praksa. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, br. 5, Priručnik za poslanike Interparlamentarne unije i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga
Dimitrijević, V. (1996) Međunarodni odnosi. Beograd: Radnička štampa
Dimitrijević, V., Stojanović, R. (1977) Osnovi teorije međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni list SFRJ
Dzozef, S.E. (2004) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Đukić, S. (2016) Bezbednosni menadžment i savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje kao ugrožavajuće delatnosti nacionalnoj bezbednosti. Vojno delo, 67, broj 8
Đukić, S. (2017) Osnove i sistem bezbednosti u strategiji nacionalne bezbednosti. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 100-121
Kegli, Č.V., Vitkof, J.R. (2006) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije Jugoistočne Evrope
Kisindžer, H.A. (1999) Diplomatija. Beograd: Verzal press, I i II
Kreća, M. (1997) Praktikum za međunarodno javno pravo. Beograd: Policijska akademija
Mijalković, S. (2009) Bezbednost države i koncepti međunarodne bezbednosti. Defendologija, broj 25-26, str. 69-83
Mijalković, S.V. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Radulović, R. (1993) Ljudska prava i demokratija. Novi Sad: Dnevnik
Stajić, L., Gaćinović, R. (2007) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Draslar Partner
Stajić, L. (2008) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
Stojanović, S. (2005) Bezbednost i izazovi procesa globalizacije. Vojno delo, vol. 57, br. 1, str. 23-42
Tatalović, S. (2006) Nacionalna i međunarodna sigurnost. Zagreb: Politička kultura
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1804049D
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka