Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:3
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 3 from 3  
Back back to result list
2011, vol. 63, iss. 4, pp. 140-152
Članstvo država u međunarodnim vladinim organizacijama i pitanje članstva Srbije u NATO
(The title is not available in English)
University of Belgrade, Faculty of Political Sciences
Abstract
(not available in English)
Kad god se pokrene pitanje eventualnog članstva Republike Srbije u NATO, u centru pažnje je negativna emotivna reakcija građana prema ovoj organizaciji. S tom reakcijom se računa i njome se manipuliše u iznošenju političkih stavova na ovu temu. Ovakva situacija zahteva da se pitanje članstva u NATO demistifikuje analizirajući kvalitet suvereniteta države članice međunarodne organizacije kroz matricu nauke o međunarodnim organizacijama. Da bi razmotrili kakve posledice po kvalitet suvereniteta države izaziva učlanjenje u međunarodnu vladinu organizaciju analiziraćemo način na koji jedna država postaje članica neke organizacije, a zatim kako ovlašćenja organizacije utiču na suverenitet države članice. Razmotrićemo kakav je sadržaj i obim ovlašćenja organizacije fokusirajući se na odluke organizacije kao instrument preko kojeg ona deluje i izražava sopstvenu volju. Sastav organa koji donose odluke, način usvajanja odluka i njihov pravni karakter pokazatelji su na osnovu kojih se verodostojno može vršiti procena kvaliteta suvereniteta države članice i doneti zaključak da je NATO primer institucionalizovane međuvladine saradnje koji sadrži neophodne garancije suvereniteta država članica.
References
*** (2011) Istraživanje javnog mnjenja - Šta građani Srbije misle o svojoj i o bezbednosti Srbije. Beogradski centar za bezbednosne politike, 8. jun
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 98
*** (2009) Priručnik za NATO. Beograd: Forum za bezbednost i demokratiju
Avramov, S., Kreća, M. (1997) Međunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija, XV izdanje
Dimitrijević, V., Račić, O., Đerić, V., Papić, T., Petrović, V., Obradović, S. (2005) Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, I izdanje
Evans, M.D. (2006) International law. Oxford University Press, 2nd ed
Klabbers, J. (2002) An introduction to international institutional law. Cambridge: Cambridge University Press
Milinković, B., Petković, R., ur. (1996) NATO i Partnerstvo za mir - studije i članci i osnovna dokumenta. Beograd: Međunarodna politika
Miščević, T.N. (2002) Uloga odluka međunarodnih organizacija u savremenom razvoju međunarodnog prava. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Ninčić, Đ. (1967) Problem suverenosti u Povelji i praksi Ujedinjenih nacija. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Račić, O., Dimitrijević, V.B. (1988) Međunarodne organizacije. Beograd: Savremena administracija
Vincent, J.E., Straus, I.L., Biondi, R.R. (2001) Capability Theory and the Future of NATO's Decisionmaking Rules. Journal of Peace Research, 38(1): 67-86
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
published in SCIndeks: 30/03/2012

Related records

No related records