Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 265  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 1, str. 19-41
Onlajn alati u funkciji interne komunikacije u medijima
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za žurnalistiku

e-adresaljajics@gmail.com, dojchinovic.nikola@gmail.com
Ključne reči: onlajn alati; interna komunikacija; mediji; vanredno stanje; kovid 19
Sažetak
Funkcionisanje savremenog društva u XXI veku je uslovljeno upotrebom kompjuterizovane tehnologije u gotovo svim oblastima. Savremeno doba karakteriše digitalno umrežavanje kontakata putem onlajn (engl. online) alata koji su bazirani na platformi svetske globalne mreže - interneta. Posredstvom onlajn alata, omogućeno je uspostavljanje komunikacije bez prostorno-vremenskih ograničenja, što može biti od velikog značaja u vanrednim okolnostima u svrhu ostvarivanja interne (poslovne) komunikacije. Uspeh medijskih organizacija može zavisiti u velikoj meri od načina na koji je interna komunikacija organizovana. Posebno je značajna i mogućnost uspostavljanja interne komunikacije među medijskim radnicima u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu. Osnovna ideja u ovom radu je ispitati medijske radnike da li su upotrebljavali onlajn alate u svrhu interne komunikacije za vreme vanrednog stanja (prouzrokovanog virusom kovid 19), sa ciljem obavljanja posla u otežavajućim, vanrednim, okolnostima. Ispitani su potencijali onlajn alata za upotrebu u svrhu interne komunikacije, zatim stavovi medijskih radnika u vezi sa sprovođenjem interne komunikacije putem onlajn alata, kao i stavovi radnika po pitanju značaja interne komunikacije za efikasnost poslovanja. Ispitano je 63 medijska radnika (iz 7 medijskih organizacija) putem ankete, korišćenjem kombinovanih anketnih pitanja i skale Likertovog tipa. Starosno doba ispitanih radnika je od 20 do 55 godina. Teorijski deo rada obuhvata definisanje predmetnih onlajn alata i pojmova u vezi sa tematikom istraživanja, kao i poglavlje posvećeno značaju interne komunikacije. Zatim su predstavljeni rezultati istraživanja na osnovu kojih je izveden zaključak.
Reference
Bolfek, B., Milković, V., Lukovac, M. (2017) Utjecaj interne komunikacije na zadovoljstvo zaposlenika radnim mjestom. Oeconomica Jadertina, 7(1): 16-27
Crnobrnja, S. (2010) Estetika televizije i novih medija. Beograd: Clio
Cvetanović, I. (2018) Uticaj masovnih medija na stil javnog govora. Niš: Talija
Grgić, H., Mučnjak, D. (2015) Fenomen društvenih mreža i njegova primjena u knjižnicama. Croatian Journal of Education, 17, 217-241, https://hrcak.srce.hr/137849
Jovanović, Z. (2005) Komunikacijska kultura. Vranje: Učiteljski fakultet
Jovanović, Z. (2012) U vrtovima dodira. Niš: Čigoja štampa
Lone, A.H., Badroo, F.A., Chudhary, K.R., Khalique, A. (2015) Implementation of forensic analysis procedures for WhatsApp and Viber android applications. International Journal of Computer Applications, 128 (12), 26-33, http://pdfs.semanticscholar.org/852a/cdc498d77fc73474b5e6b654a89e3732ae5b.pdf
Marković, M. (2015) Komunikacijske veštine. Beograd: Clio
Mirosavljević, M. (2008) Odnosi s javnošću. Banja Luka: Besjeda
Musladin, M. (2012) Utjecaj društvenih mreža na nacionalnu sigurnost. MediAnali, 6, br. 11. str: 67-85. url: https://hrcak.srce.hr/109160
Radić-Bojanić, B. (2016) Fejsbuk kroz komunikaciju i kolaboraciju - društveno obrazovna istraživanja. Novi Sad: Filozofski fakultet
Radović, V. (2006) Mediji i e-obrazovanje. Beograd: Institut za političke studije
Saković, R., Terzić, M.R. (2018) Upotreba društvenih mreža u hibridnom ratovanju. Vojno delo, vol. 70, br. 7, str. 318-334
Šmakić, K. (2016) Društvene mreže i mladi: utjecaj opcije 'like' na kreativno ponašanje mladih. In Medias Res, 5(9): 1333-338
Tkalac-Verčič, A., Pološki-Vokić, N., Sinčić, D. (2006) Razvoj mjernog instrumenta za evaluaciju zadovoljstva internom komunikacijom u organizacijama. EFZG Working Paper Series, 01, 1-12
Vukoje, B., Bobar, V. (2015) Uloga i značaj interne komunikacije u povećanju efikasnosti i efektivnosti poslovanja kompanije. InfoM - časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, vol. 14, br. 56, str. 37-43, https://infom.fon.bg.ac.rs/index.php/infom/article/view/1959/1931
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-28811
primljen: 11.10.2020.
prihvaćen: 24.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Univerzitetska misao, Novi Pazar (2020)
Fejsbuk grupe kao alat u visokom obrazovanju
Dojčinović Nikola

Kultura (2013)
PR o medijima i mediji o PR-u
Cebalović Momčilo, i dr.

Kultura (2019)
Svakodnevni život i civilizacija slike - mediji i sportski spektakl
Milenković Vesna, i dr.

prikaži sve [8]