Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 5 od 124  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 91, str. 211-225
Građanskopravna odgovornost za štetu koju počini robot pri vršenju medicinskog zahvata
aJosip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law, Osijek, Croatia
bJosip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, Osijek, Croatia

e-adresadpichler@pravos.hr, drazen@etfos.hr
Projekat:
The paper is the result of research within the project Substantive and Procedural Civil Law in the 21st Century - Current Situation and Trends in the Future (IP-PRAVOS-7), funded by the J. J. Strossmayer University in Osijek

Sažetak
Roboti u medicini, za razliku od industrijske automatizacije, mogu se promatrati kao produženje ili pojačanje ljudskih mogućnosti. Legitimitet robotike u sustavu zdravstva proizlazi iz okolnosti da se njezinom uporabom povećava efikasnost postupka liječenja i poboljšanje zdravlja pojedinca. S druge strane, involviranje robota u postupak medicinskog zahvata donosi visok stupanj rizika i odgovornost za štetu. Pravne dvojbe koje se javljaju po pitanju korištenja robota u medicini odnose se na građanskopravnu odgovornosti za štetu koja nastane pacijentu pri obavljanju medicinskog zahvata. Pri tome je potrebno utvrditi model odštetne odgovornosti koji se primjenjuje na štete uslijed djelovanja robota u medicinskom zahvatu. Hoće li se primjenjivati sustav subjektivne odgovornosti koji se temelji na krivnji ili sustav objektivne odgovornosti bez utvrđivanja krivnje štetnika? Ovo pitanje dobiva na značaju s obzirom na stupanj autonomije robota u izvođenju medicinskog zahvata. U radu će se istaknuti potreba za zakonodavnom intervencijom u hrvatskom pravnom sustavu kako bi se prilagodilo sve široj upotrebi robota u medicini. U radu će se sažeti rezultati analize navedene problematike i ponuditi eventualna rješenja u sudskoj praksi i pravnoj dogmatici.
Reference
*** (1998) The New Encyclopaedia Britannica. Chicago, USA, 15th ed
*** (2005-2018) Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Narodne novine, 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18
Asimov, I. (2019) Runaround. New York: Street & Smith Publication Inc, 94-103
Boban, M. (2019) Uporaba robotike u medicini - tehnološki, pravni i etični izazovi. u: Kraljić, U S.; Reberšek-Gorišek, J; Rijavec,V. [ur.] Globalizacija medicine v 21. stoletju : 28. posvetovanje Medicina, pravo & družba, Maribor, 89-107
Bracanović, T. (2021) Umjetna inteligencija, medicina i autonomija. Nova prisutnost, XIX(1). (63-75)
Camarillo, D.B., Krummel, T.M., Salisbury, J. (2004) Robotic technology in surgery: Past, present, and future. American Journal of Surgery, 188(4): 2-15
Commissioner for Human Rights, Council of Europe (2019) Unboxing artificial intelligence: 10 steps to protect human rights
Crnić, I. (2006) Zakon o obveznim odnosima, Napomene, komentari, sudska praksa i prilozi. Zagreb: Organizator
European Commission (2019) Ethics guidelines for trustworthy AI
Ginoya, T., Maddahi, Y., Zareinia, K. (2021) A historical review of medical robotic platforms. Journal of Robotics, 2021: 1-13
Gomes, P. (2011) Surgical robotics: Reviewing the past, analysing the present, imagining the future. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 27(2). (261-266)
Hashizume, M., Tsugawa, K. (2004) Robotic surgery and cancer: The present state, problems and future vision. Japanese Journal of Clinical Oncology, 34(5): 227-237
Hockstein, N.G., Gourin, C.G., Faust, R.A., Terris, D.J. (2007) A history of robots: From science fiction to surgical robotics. Journal of Robotic Surgery, 1(2): 113-118
Jovanović, S.O. (2018) Izazovi pravnog regulisanja robota i osiguranja od šteta prouzrokovanih njihovom upotrebom. [Electronic version]. Retrieved 30, August 2021, from 18-03_4.pdf (tokoviosiguranja.edu.rs)
Kačer, H., Kačer, B. (2019) Robotika i umjetna inteligencija u medicini - građanskopravni aspekt odgovornosti za štetu. u: Kraljić, U S.; Reberšek-Gorišek, J.; Rijavec, V. [ur.] Globalizacija medicine v 21. stoletju : 28. posvetovanje Medicina, pravo & družba, Maribor, 71-88
Kessler, P.D. (2004) The effects of the U.S. Malpractice system: A review of the empirical literature. New York: Manhattan Institute
Klarić, P. (2003) Odštetno pravo. Zagreb: Narodne novine
Klarić, P., Vedriš, M. (2006) Građansko pravo. Zagreb: Narodne novine
Klarić, P. (2008) Građanskopravna odgovornost za liječničku grešku. u: Barbić, J. [ur.] Građanskopravna odgovornost u medicini, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti-Znanstveno vijeće za državnu upravu
Panesar, S., Cagle, Y., Chander, D., Morey, J., Fernandez-Miranda, J., Kliot, M. (2019) Artificial intelligence and the future of surgical robotics. Annals of Surgery, 270(2): 223-226
Pichler, D., Vuletić, I. (2009) Građanskopravni i kaznenopravni aspekti pogrešaka u medicini. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera-Pravni fakultet
Proso, M. (2009) Sustavi osiguranja od odštetne odgovornosti u zdravstvenoj djelatnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 359-372
Vuletić, I. (2019) Kaznenopravni aspekti razvoja umjetne inteligencije u medicini: tko je odgovoran za pogrešku u liječenju koju počini autonomni robotkirurg?. u: S. Kraljić, J. Reberšek-Gorišek, V. Rijavec [ur.] Globalizacija medicine v 21. stoletju: 28. posvetovanje Medicina, pravo & družba, Maribor, 145-165
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-33944
primljen: 14.09.2021.
prihvaćen: 10.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka