Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, br. 149, str. 244-256
Kontekst medijskog spektakla u uslovima društvene krize
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija
Ključne reči: medijski kontekst; spektakl; kodiranje-dekodiranje; slet; aktivna publika
Sažetak
Posmatran sa stanovišta dominantno hegemonističkog diskursa, rad analizira procese koje izaziva medijski kontekst u susretu sa aktivnom publikom. Šta se dogodi u komunikacionom procesu, kada je ideološki aspekt kodiranja poruke nejasan, te na koji način medijski kontekst stvoren u ovim uslovima utiče na proces dekodiranja? U vreme turbulentnog statusa nacionalnog pitanja, 1987. godine u okvirima državnog ideološkog aparata realizovana je centralna manifestacija Dan mladosti pod nazivom Upalite svetlo, koja je u sebi sadržala pitanje održivosti ideje jugoslovenstva. Cilj teksta usmeren je na opisivanje i iznalaženje validnih odgovora na temu relacionih veza između medijskog spektakla (elementa državnog ideološkog aparata) i uloge aktivne publike u periodu društvene krize.
Reference
Altiser, L. (2009) Ideologija i državni ideološki aparati. Beograd
Arhiv Jugoslavije Fond Socijalističke omladine Jugoslavije. 114
Bodrijar, K.Ž. (1991) Simulakrum i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Božović, R. (2010) Spektakl i medijska kultura - fragmenti. Kultura, br. 126-1, str. 13-52
Debor, G. (1995) Društvo spektakla. New York
Divinjo, Ž. (1978) Sociologija pozorišta. Beograd: BIGZ
Đorđević, J. (1997) Političke svetkovine i rituali. Beograd: Dosije
Đorđević, T. (2007) Teorija masovnih komunikacija. Beograd: Institut za političke studije
Hol, S. (2013) Moć medija. Beograd: Karpos
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Klio
Veljanovski, R. (2005) Javni RTV servis u službi građana. Beograd: Klio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prilog
DOI: 10.5937/kultura1549244K
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka