Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[8]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 25  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 61, br. 4, str. 47-56
Uloga lidera u pojedinim fazama procesa upravljanja znanjem
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresaradmila.micic@pr.ac.rs
Sažetak
Lider ima krucijalnu ulogu u procesu upravljanja znanjem. Da bi bio uspešan, lider treba da poseduje osobine i sposobnosti koje stvaraju uslove za kreiranje, razmenu i upotrebu znanja. Međutim, sem stvaranja, transfera i upotrebe znanja, neophodno je da se ono unapređuje i stvara novo znanje koje će doprineti kreiranju vrednosti za organizaciju. Cilj ovog rada jeste da ukaže na neophodnost upravljanja znanjem, kao i da predloži stilove liderstva po pojedinim fazama upravljanja znanjem. Istraživanje je teorijskog karaktera i koristiće se metoda analize. U radu ćemo, najpre, opisati stilove liderstva. Zatim ćemo izložiti faze procesa upravljanja znanjem. Na kraju, opisujemo ulogu lidera u pojedinim fazama procesa upravljanja znanjem. Analizirajući stilove liderstva i faze procesa upravljanja znanjem utvrdili smo da se uloge i zadaci lidera razlikuju po fazama. Stoga je neophodno primeniti različite stilove liderstva. Prema navedenom, različite faze procesa upravljanja znanjem impliciraju različite stilove liderstva.
Reference
Award, M., Ghaziri, M. (2004) Knowledge Management. New Jersey: Pearson Education International
Bass, B.M. (1990) From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18(3): 19-31
Conger, J.A., Kanungo, R.N. (1998) Charismatic leadership in organizations. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
de Long, D.W., Fahey, L. (2000) Diagnosing cultural barriers to knowledge management. Academy of Management Executive, 14 (4): 113-127
Evans, M., Dalkir, K., Bidian, C. (2014) A Holostic View of the Knowledge Life Cycle: The Knowledge Management Cycle (KMC) Model. Electronic Journal of Knowledge Managemen, April 4; 12 (2); 85-97; 2015; http://www.ejkm.com/issue/download.html?idArticle=563
Galpin, T.J. (1996) The human side of Change: A practical guide to organization redesign. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Mašić, B., et al. (2010) Menadžment: Principi, Koncepti i Procesi. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mcdermott, R., O'Dell, C. (2001) Overcoming cultural barriers to sharing knowledge. Journal of Knowledge Management, 5(1): 76-85
Micić, R. (2010) Liderstvo u organizaciji koja uči. Ekonomika, vol. 56, br. 3, str. 45-54
Northouse, P.G. (2007) Leadership: Theory and practice. Thousand Oaks, Ca: Sage
Petković, M., Aleksić-Mirić, A., Božinović, I. (2011) Korporativno liderstvo i menadžment znanja. Sociologija, vol. 53, br. 1, str. 1-20
Pirola-Merlo, A., Härtel, C., Mann, L., Hirst, G. (2002) How leaders influence the impact of affective events on team climate and performance in R&D teams. Leadership Quarterly, 13(5): 561-581
Raz, T. (2003) The 10 Secrets of a Master Networker. Inc. magazine, 25 (19); 90-98
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Robbins, S.P., Judge, T.A. (2010) Organizacijsko ponašanje. Zagreb: Mate
Sengi, P.M. (2003) Peta disciplina - umeće i praksa organizacije koja uči. Novi Sad: Adizes MC
Skyrme, D. (2011) Definition. Retrieved May 5, 2015, from http://www.skyrme. com/kmbasics/definition.htm
Stoner, J., Freeman, R. (1992) Management. New Jersey: Prentice Hall Inc
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1504047M
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.