Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 389  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 6, br. 1, str. 30-36
Upravljanje medicinskim otpadom
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin

e-adresamilann93@hotmail.com
Sažetak
Upravljanje medicinskim otpadom je od velikog značaja za ljude i životnu sredinu. Neodgovorno upravljanje i klasifikovanje medicinskog otpada može dovesti do ugrožavanja životne sredine i prouzrokovati zdravstvene rizike kako kod zaposlenih, tako i kod pacijenata. Tradicionalno odlaganje otpada na deponije predstavlja najučestaliji obilk odlaganja otpada kod nas, iako autori vide najefikasnije rešenje u spaljivanju kao naprikladijem metodu ili integrisanom metodu hijerarhijskog upravljanja od faze nastanka do tretiranja otpada, što donosi ekonomsku prednost i smanjenje rizika potencijalnih šteta. Da bi se živelo u skladu sa okolinom, problem zbrinjavanja otpada se mora prepoznati kao jedan od važnih zadataka svih struktura koje učestvuju u njegovom stvaranju i zbrinjavanju.
Reference
*** (2009/2010) Zakon o upravljanju otpadom. Sl. glasnik RS, 36 i 88
Alagoz, A.Z., Kocasoy, G. (2008) Determination of the best appropriate management methods for the healthcare waste in Istanbul. J Waste Manag, 28: 1227-35
Bdour, A., Altrabsheh, B., Hadadin, N., Al-Shareif, M. (2007) Assessment of medical wastes management practice: A case study of the northern part of Jordan. Waste Management, 27: 746-759
Dowell, G., Hart, S.L., Yeung, B. (2001) Corporate Global Environmental Standards and Market Value. Management Science, 46(8): 1059-1074
Grabara, J., Dima, J.C. (2014) Logistic paradigm for industrial solid waste treatment. Social Sciences and Education Research Review, 1 18-28, 19-28
Grose, J., Bennallick, M., Nichols, A., Pahl, S., Richardson, J. (2012) Facilitating Sustainable Waste Management Behaviors Within the Health Sector: A Case Study of the National Health Service (NHS) in Southwest England, UK. Sustainability, 4(4): 630-642
Herceg, N., Lukić, T. (2009) Razvoj infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Zagreb: Fondeko svijet, 63
Hossain, M.S., Santhanam, A., Norulaini, N.A., Omar, A.K. (2011) Clinical solid waste management practices and its impact on human health and environment - A review. Waste Management, 31(4): 754-66
International Committee of the Red Cross (2011) Medical waste management
Jakšić, B., Ilić, M., Balaban, M. (2001) Upravljanje medicinskim otpadom. Banja Luka: Urbanistički zavod Republike Srpske
Mckay, M. (2002) Dioxin characterisation, formation and minimisation during municipal solid waste (MSW) incineration: Review. Chemical Engineering Journal, 86: 343-68
Ministarstvo zdravlja RS (2008) Bezbedno upravljanje medicinskim otpadom. Beograd
Radenović, S. (2008) Medicinski otpad kao bioetički problem. Soc. Ekol, 3: 297-304
Rakočević, M. (2010) Praktični aspekti upravljanja medicinskim otpadom. Niš: Dom zdravlja Niš, A -1 -187
Tamplin, S.A., Davidson, D., Powis, B., O'leary, Z. (2005) Issues and options for the safe destruction and disposal of used injection materials. Waste Management, 25(6): 655-65
Tanasković, M. (2007) Medicinski otpad. Beograd: Gradski zavod za zaštitu zdravlja
Ugrinov, D., Stojanov, A. (2011) Upravljanje medicinskim otpadom, kao kategorijom opasnog otpada. Zaštita materijala, vol. 52, br. 1, str. 55-60
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SJEM2101030K
prihvaćen: 11.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2021.

Povezani članci

Zaštita materijala (2013)
Zakonodavni okvir i nadležnosti u oblasti upravljanja medicinskim otpadom
Ugrinov Dragan, i dr.

Zaštita materijala (2011)
Upravljanje medicinskim otpadom, kao kategorijom opasnog otpada
Ugrinov Dragan, i dr.