Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 33, br. 2, str. 43-50
Uloga prirode bolesti u obrazovnoj i profesionalnoj uspešnosti duševnih bolesnika
Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Ključne reči: mentalna bolest; obrazovanje; poslovni status
Sažetak
Uvod: Mentalne bolesti predstavljaju uzrok subjektivne patnje bolesnika i razlog smanjenih mogućnosti redovnog školovanja i sticanja obrazovanja, odsustvovanja sa posla, nezaposlenosti, privremene, a ponekad i trajne invalidnosti obolelog. Materijal i metode: Istraživanje predstavlja studiju preseka kojom je obuhvaćen 141 pacijent lečen na Institutu za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije u uslovima pune i parcijalne hospitalizacije u dvomesečnom periodu tokom 2008. godine. Na osnovu dijagnoze (korišćeni su MKB 10 kriterijumi), pacijenti su podeljeni u dve grupe: grupu A - bolesnici sa psihotičnim poremećajima i grupu B - pacijenti u čijoj kliničkoj slici nisu prepoznati znaci psihoze. Grupe su upoređivane prema polu, starosnoj dobi, godinama početka bolesti, broju godina obrazovanja i kriterijumima koji se odnose na poslovnu uspešnost pacijenata. Za statističku obradu podataka korišćen je hi kvadrat test. Rezultati: Istraživanje je pokazalo da statistički ne postoji značajna razlika prema broju godina obrazovanja i poslovnoj realizovanosti između grupa, ali da se grupe značajno razlikuju prema vremenu početka bolesti (u grupi A bolest je počinjala ranije). Zaključak: Kampanje destigmatizacije duševno obolelih, koje se realizuju širom sveta i u našoj zemlji, doprinose osećaju prihvaćenosti bolesnika koji počinju, i po našim rezultatima, da se osećaju samo različitim ali ne i lošijim ili manje sposobnim od drugih.
Reference
Ćirić, Z. (2007) Viktimizacija psihijatrijskih bolesnika. Temida, vol. 10, br. 3, str. 3-9
Hocking, B. (2003) Reducing mental illness stigma and discrimination: Everybody's business. Med J Aust, 178 Suppl: S47-8
Jašović-Gašić, M., Lečić-Toševski, D., i dr. (2007) Psihijatrija udžbenik za studente medicine. Beograd: Medicinski fakultet, CIBID
Jeste, D.V., Heaton, S.C., Paulsen, J.S., Ercoli, L., Harris, J., Heaton, R.K. (1996) Clinical and neuropsychological comparison of psychotic depression with nonpsychotic depression and schizophrenia. American journal of psychiatry, 153(4): 490-6
Keck, P.E., McElroy, S.L., Havens, J.R., Altshuler, L.L., Nolen, W.A., Frye, M.A., Suppes, T., Denicoff, K.D., Kupka, R., Leverich, G.S., Rush, J.A., Post, R.M. (2003) Psychosis in bipolar disorder: phenomenology and impact on morbidity and course of illness. Comprehensive psychiatry, 44(4): 263-9
Leposavić, L., Nikolić-Balkoski, G., Milovanović, S., Barišić-Rojnič, J. (2000) Šta je to shizofrenija - priručnik za porodicu. Beograd: Čugura print
McGurk, S.R., Meltzer, H.Y. (2000) The role of cognition in vocational functioning in schizophrenia. Schizophrenia research, 45(3): 175-84
Milovanović, S., Nikolić-Balkoski, G., Leposavić, L., Đorđević, S., Todorović, K., Đerić, M., Jelić, M. (2006) Kratak prikaz primene psihostabilizatora u shizofreniji - pilot studija. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 28, br. 1-2, str. 5-12
Munjiza, M.G. (2006) Važni psihijatrijski sindromi. Beograd
Nikolić-Balkoski, G., Duišin, D., Lasković, N., Barišić-Rojnič, J., Leposavić, L.M., Milovanović, S. (2003) Rehabilitacija endogenih psihoza u uslovima parcijalne hospitalizacije. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 25, br. 3, str. 7-13
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 28.06.2011.

Povezani članci