Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:37

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 25, br. 5-6-2, str. 1155-1162
Mikrobiološka ispravnost hrane za životinje
Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

e-adresaivana.cabarkapa@fins.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20106

Sažetak
Rezultati rada prikazuju mikrobiološku ispravnost 100 uzoraka hrane za životinje. Ocena mikrobiološke ispravnosti ispitivanih uzoraka izvršena je prema Pravilniku o maksimalnim količinama štetnih materija i sastojaka u stočnoj hrani (Službeni list SFRJ, 1990). Od ukupno 100 analiziranih uzoraka hrane za životinje 8 (8%) nije bilo odgovarajućeg kvaliteta za mikrobiološke kriterijume propisane Pravilnikom. Razlog mikrobiološke neispravnosti uzoraka bio je povećan ukupan broj plesni koji je ustanovljen u 5 uzoraka i bio je od 350.000 do 885.000 u 1g. U 3 uzorka konstatovan je povećan ukupan broj bakterija. U neispravnim uzorcima broj bakterija je bio 12.000.000-137.000.000 u 1g. Prisustvo patogenih mikroorganizama Salmonella spp., Proteus spp., E. coli i koagulaza pozitivnih stafilokoka nije utvrđeno ni u jednom uzorku. Prisustvo sulfitoredukujućih klostridija detektovano je u 18 uzoraka, ali njihov broj nije bio van granica koje su propisane Pravilnikom i bio je od 10 - 800 u 1g.
Reference
*** (1980) Pravilnik o metodama vršenja mikrobioloških analiza mleka i superanaliza životnih namirnica. Službeni list SFRJ, br. 25
*** (1990) Pravilnik o maksimalnim količinama štetnih materija i sastojaka u stočnoj hrani. Službeni list SFRJ, br. 2, 27-31
Bengin, D., Katić, I., Pupavac, S., Kosić, M., Protić, N. (2008) Kvalitet i mikrobiološka ispravnost hraniva i krmnih smeša u 2007. godini. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 14, br. 3-4, str. 19-24
Đilas, S., Živkov-Baloš, M., Mrđen, M., Mihaljev, Ž., Mašić, Z. (2001) Kontaminiranost hrane za životinje plesnima tokom 2001.godine. Veterinarski žurnal Republike srpske, Banja Luka, 1, 3, 97-212
Đorđević, N., Dinić, B. (2007) Hrana za životinje. Aranđelovac: Cenzone tech-Europe
Hinton, M. (1993) Spoilage and pathogenic microorganisms in animal feed. International Biodeterioration and Biodegradation, 32, str. 67-74
Jakić-Dimić, D., Sinovec, Z., Marković, M. (1994) Prisustvo uzročnika iz grupe klostridija u stočnoj hrani
Marković, R.V., Jovanović, N.D., Šefer, D.S., Sinovec, Z.J. (2005) Kontaminacija smeša za ishranu svinja i živine plesnima i mikotoksinima. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 109, str. 89-95
Mašić, Z., Jakić-Dimić, D., Stanaćev, V., Sinovec, Z.J. (2002) Pregled kvaliteta smeša za ishranu svinja. Veterinarski glasnik, vol. 56, br. 1-2, str. 41-52
Meeusen, A. (1997) Tretiranje žitarica radi sprečavanja plesni i mikotoksina prilikom skladištenja sirovina. u: Simpozijum tehnologije stočne hrane- Unapređenje tehnologije stočne hrane (VII), Tara. Zbornik radova, 113-118
Nedeljković, J., Šefer, D., Jovanović, N., Sinovec, Z. (1994) Kontaminacija krmnih smeša za ishranu svinja bakterijama i plesnima. str. 31-33
Radanov-Pelagić, V., Jurić, V., Ristić, M., Knežević, P. (2003) Kontrola kvaliteta u proizvodnji stočne hrane. u: Simpozijum Tehnologije hrane za životinje (X), 19-23 Oktobar, Vrnjačka Banja, 279-283
Radanov-Pelagić, V. (2000) Mikrobiologija hrane za životinje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Radovanov-Pelagić, V., Jurić, V., Kunc, V., Ristić, M., Koljaljić, V. (1999) Odnos mikrkroflore i količine mikotoksma u stočnoj hrani. Savremena poljoprivreda, br. 1-2, 281-284
Santin, E. (2005) Mould growth and mycotoxin production. Nottingham, UK: Nottingham University Press, str. 225-234
Sredenović, S., Lević, J., Đuragić, O. (2005) Tehnologija proizvodnje hrane za životinje- novi zahtevi traže nova rešenja. 19-31
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.