Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, br. 41, str. 24-39
Interpolacija u arhitekturi - pristupi projektovanju interpoliranih objekata i 'spona' kao integrativni element
aStudio Alfirević
bInstitut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

e-adresadjordje.alfirevic@gmail.com, sania.simonovic@gmail.com
Sažetak
Cilj rada je da se ukaže na stanovište da su dva ključna elementa za postizanje kvalitetnog arhitektonskog uklapanja u neposredno, postojeće, okruženje odabir optimalnog stvaralačkog metoda interpolacije i adekvatna primena 'spone' kao integrativnog elementa. Uspešnost ostvarenja i kvalitet arhitektonske interpolacije uglavnom zavise od procene različitih okolnosti, ali i od nivoa stručnosti, znanja, kreativnosti, senzibiliteta, u krajnjem slučaju i inovativnosti arhitekte. Da bi postupak interpolacije objekta bio sproveden na adekvatan način, neophodno je izvesti procenu kvaliteta postojećeg okruženja u koje će objekat biti interpoliran, a zatim se opredeliti za stvaralački pristup putem koga će novi objekat uspostaviti optimalan dijalog sa neposrednim okruženjem. Posmatrajući na širem planu, u teoriji i praksi postoje izdiferencirana tri osnovna stvaralačka pristupa u interpoliranju objekata u neposredno okruženje: a) mimikričan pristup (mimesis), b) asocijativni pristup i v) pristup kontrastiranja. Koji od navedenih pristupa će biti primenjen u određenoj situaciji, zavisiće prvenstveno od toga da li je postojeća fizička struktura, u koju se novi objekat interpolira, 'izrazita', 'specifična' ili 'bezizražajna', ali i od afiniteta projektanta. 'Spona' je termin koji u arhitekturi označava element ili zonu jedne građevine, a u izvesnim situacijama može da bude i čitav objekat, koji je na specifičan način artikulisan, sve sa ciljem da se postigne rešenje vizuelnog konflikta, koji se može javiti u situacijama neusaglašenosti između postojećih objekata i novoprojektovanog, ili rekonstruisanog objekta. U radu su detaljno analizirani različiti tipovi spona, poput 'spone-pravca', 'spone-venca', 'spone-strukture', 'spone-fakture' i 'spone-materijala', putem kojih se ukazuje na složenost i slojevitost projektantskog procesa interpoliranja objekata.
Reference
*** (2007) Nedelja arhitekture - katalog. Beograd: Društvo arhitekata Beograda
*** (2003) Plan detaljne regulacije starog jezgra Zemuna. Službeni list grada Beograda, 34, pp. 1313-1352
Alfirević, Đ. (2012) Primena metoda ekspresije na primeru enološkog centra u zaštićenom kompleksu Rajačkih pivnica. ARD Review, 39, pp. 10-20
Alfirević, Đ. (2011) Rajačke pivnice: zaštita, obnova, razvoj - metode projektovanja u kontekstu zaštićene sredine. Belgrade: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Orionart
Alfirević, Đ. (2010) Obnova i razvoj Rajačkih pivnica - Optimalne metode projektovanja u kontekstu zaštićene sredine. Belgrade: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Master Thesys
Alfirević, Đ. (2012) Ekspresionizam kao radikalna stvaralačka tendencija u arhitekturi. Arhitektura i urbanizam, br. 34, str. 14-27
Alfirević, Đ. (2011) Vizuelni izraz u arhitekturi. Arhitektura i urbanizam, br. 31, str. 3-15
Brolin, B.C. (1988) Arhitektura u kontekstu. Beograd: Građevinska knjiga
Bulimbašić, S. (2008) U službi baštine - razgovor s Goranom Nikšićem. Kvartal, 4.5.2008, pp. 22-32
Čarapić, A. (2008) Da li je materijalizacija arhitekture neophodno materijalna?. Arhitektura i urbanizam, br. 22-23, str. 25-33
Demiri, K. (2013) New architecture as infill in historical context. Architecture and Urban Planning, 7, pp. 44-50
Idrizbegović-Zgonić, A. (2009) Challenge of Set Frames. Trieste: University of Trieste, PhD Thesis
Jurić, Z., Vukadin, A. (2009) Analiza polemika o zgradi “Željpoha” u Zagrebu 1961.-1964. godine. Prostor, 17/1, pp. 128-145
Kadijević, A. (2015) Interpolations - necessity and inspiration of newer Belgrade architecture. Zbornik Matice Srpske za likovne umetnosti, 43, pp. 243-257
Kadijević, A. (2011) Hrvatski arhitekti u izgradnji Beograda u 20. stoljeću. Prostor, 19(242): 467-477
Kadijević, A. (2009) Interpolacije u Beogradskoj novijoj arhitekturi - neomodernistička autorska interpolacija u Takovskoj ulici (2003-2008). Nasleđe, br. 10, str. 203-212
Kurtović-Folić, N.I. (2001) Neki arhitektonsko-estetski principi nadgradnje zgrada. Materijali i konstrukcije, vol. 44, br. 1-2, str. 12-16
Marić, I., Niković, A., Manić, B. (2010) Transformation of the New Belgrade urban tissue: Filling the space instead of interpolation. Spatium, br. 22, str. 47-56
Milašinović-Marić, D. (2012) Housing development in the 1950s in Serbia-typical examples of residential blocks built in Belgrade. Spatium, br. 28, str. 30-36
Panić, P., Dinulović, R. (2009) Odnos nove i stare arhitekture: Projektovanje novih objekata u istorijskom okruženju. Zbornik radova Fakulteta Tehničkih nauka, No. 5, str. 1731-1734
Polić, D. (2004) Uspele interpolacije. DaNS, No. 48, str. 27-29
Popović, Ž. (2001) Arhitektonski pristup temi nadgradnje javnih i stambenih zgrada. Materijali i konstrukcije, vol. 44, br. 1-2, str. 17-20
Stanković, S.V. (2010) Integracija staro-novo. Arhitektura raziskave, br. 2, str. 31-40
Stanković-Simčić, V. (1989) Primjena metode kontrasta u revitalizaciji graditeljske baštine. Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorska disertacija
Šerman, K. (2005) Staro inovo, iznova-O slojevima razgovora. Oris, br. 31, str. 70-85
Šverko, I. (1997) Trg na rubu povijesne jezgre - granice povijesnog središta. Prostor, 5/2, str. 295-305
Terzidis, K. (2003) Hybrid Form. Design Issues, 19(2): 76-80
Uskoković, S. (2011) Kontekstualizam i regionalnizam u djelu arhitekta Lovre Perkovica. Prostor, br. 19/1, str. 137-145
Vaništa-Lazarević, E. (1999) Urbana rekonstrukcija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Vukmirović, M.E., Lazarević, V., Marić, J. (2015) A New Tool for Assessment of Contextuality of Architecture. u: Proceedings from International Conference of Urban Planning and Regional Development in the Information Society 'REALCORP 2015, Ghent, pp. 39-48
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/a-u0-8293
objavljen u SCIndeksu: 03.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka