Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:31

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, br. 31, str. 3-15
Vizuelni izraz u arhitekturi
nema

e-adresadjordje.alfirevic@gmail.com
Sažetak
Oslanjajući se na stavove poznatog umetničkog kritičara Herberta Rida (Herbert Read), po kome realizam, idealizam i ekspresionizam nisu posebni pravci u umetnosti, već predstavljaju stalne osnovne činioce u svim umetnostima, u ovom radu se razmatra mogućnost postojanja elementarnih stvaralačkih opredeljenja i u arhitekturi. Polazeći od osnovnih vidova opažanja i predstavljanja sveta oko nas, putem komparativne analize i primera iz drugih oblasti, izložena je teza da bi adekvatan pandan Ridovim osnovnim činiocima u umetnosti - realizmu, idealizmu i ekspresionizmu, u arhitekturi bili pojmovi mimezisa (mimikrije), asocijativnosti i ekspresije. U zavisnosti od društveno-političkih, kulturno- istorijskih i drugih okolnosti, neki od ovih činilaca s vremena na vreme izlaze na površinu i zaogrnuti miljeom vremena, javljaju se u nekom novom ili starom obliku, koji možemo prepoznati kao umetnički pravac ili stil.
Reference
Arnhajm, R. (1985) Vizuelno mišljenje - jedinstvo slike i pojma. Beograd: Univerzitet umetnosti
Čarapić, A. (2008) Da li je materijalizacija arhitekture neophodno materijalna?. Arhitektura i urbanizam, br. 22-23, str. 25-33
Dženks, Č. (1986) Moderni pokreti u arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga
Hrnjica, S. (1994) Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga
Jung, K.G. (2003) Psihološki tipovi. Beograd: Dereta
Koklen, A. (2005) Teorije umetnosti. Banja Luka: Besjeda
Marić, I. (2006) Tradicionalno graditeljstvo Pomoravlja i savremena arhitektura. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Ognjenović, P.S. (1997) Psihološka teorija umetnosti. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Palmije, Ž.M. (1995) Ekspresionizam kao pobuna - prilog proučavanju umetničkog života za vreme Vajmarske republike. Novi Sad: Matica srpska
Rid, H. (1957) Umjetnost danas. Zagreb: Mladost
Trifunović, L. (1969) Stara i nova umetnost - ideja prošlosti u modernoj umetnosti. Zograf, Beograd
Vasilski, D. (2008) Minimalizam kao civilizacijska paradigma na početku XXI veka. Arhitektura i urbanizam, br. 22-23, str. 14-24
Vujaklija, M. (1970) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/arhurb1131003A
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman