Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, br. 45, str. 411-424
Nastavnici osnovnih škola Pčinjskog okruga o doprinosu nastave pravoslavnog katihizisa u vaspitanju i obrazovanju učenika za mir i demokratiju
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresazivorad.milenovic@pr.ac.rs, bosko.lj.milovanovic@g
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Problem istraživanja u ovom radu jeste doprinos nastave Pravoslavnog katihizisa u vaspitanju i obrazovanju učenika osnovne škole za mir i demokratiju. U istraživanju se pošlo od opšte pretpostavke da nastava Pravoslavnog katihizisa, pored doprinosa u razvoju moralnih i ljudskih kvaliteta ličnosti učenika, značajno može doprineti njihovom vaspitanju za mir i demokratiju. Da bi se to utvrdilo, u mesecu januaru 2018. sprovedeno je istraživanje na uzorku od 126 nastavnika osnovnih škola na području Pčinjskog okruga, koje je prikazano u ovom radu. Podaci prikupljeni Skalerom PNOŠ-DVOUOŠDGD (α = 0,81) obrađeni su faktorskom analizom i t-testom. Faktorskom analizom su izdvojene tri komponente koje ukazuju na najčešći doprinos nastave Pravoslavnog katihizisa u vaspitanju učenika za mir i demokratiju: 1) moralno vaspitanje, 2) vaspitanje za demokratiju i 3) vaspitanje za mir (KMO = 0,73, zajednička varijansa = 63,03%, p = 0,000). Rezultati dobijeni t-testom su pokazali da postoji značajna razlika u procenama nastavnika koji imaju iskustvo u nastavi Pravoslavnog katihizisa u odnosu na ostale nastavnike: t = 2,24, p = 0,014, h = 0,04 i u procenama nastavnika predmetne i razredne nastave: t = 2,86, p = 0,009, h = 0,06 o doprinosu nastave Pravoslavnog katihizisa u vaspitanju za mir i demokratiju (Tabela 7; Dijagram 1).
Reference
*** (2005) Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 1
Alberts, W. (2007) Integrative Religious Education in Europe. Berlin: Walter de Gruyter GmbH
Anđelković, P.M. (2013) Savremeno obrazovanje i religijska nastava u Srbiji. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-2, str. 277-299
Bojanin, S. (2017) Škola kao bolest. Beograd: Pomoć porodici
Bunnell, P.W., Yocum, R., Koyzis, A., Strohmyer, K. (2018) Parental Involvement in Elementary Children's Religious Education: A Phenomenological Inquiry. Journal of Research on Christian Education, 27(1): 1-19
Butterfield, R.M. (2017) Released Time Religious Education: A Primer. Religious Education, 112(5): 465-476
Čupić, Č. (2008) Zašto su potrebni interreligijski dijalog i tolerancija. u: Čupić Č. [ur.] Religije Srbije - mreža dijaloga i saradnje, Beograd: BOŠ
Erricker, C. (2010) Religious education: A conceptual and interdisciplinery approach for secondary level. New York: Routledge
Filipović, A.T., Rihtar, S. (2017) The Characteristics of Religious Education Teachers and Respecting Diversity in Religious Education in Croatia. Religious Education, 112(4): 366-380
Freathy, R., Parker, S. (2010) The necessity of historical inquiry in educational research: the case of religious education. British Journal of Religious Education, 32(3): 229-243
Gearon, L. (2018) Paradigm shift in religious education: a reply to Jackson, or why religious education goes to war. Journal of Beliefs & Values, 39(3): 358-378
Ivanović, S. (2015) Education between religion and secularisation. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 2, str. 13-17
Kačarić, N. (2015) Uticaj srpske pravoslavne verske nastave na moralnost mladih - eshatološki aspekt. Istraživanja u pedagogiji, vol. 5, br. 2, str. 45-62
Končarević, K., Radovanović, M. (2012) Rusko-srpski i srpsko-ruski teološki rečnik. Beograd: JP Službeni glasnik
Kuburić, Z., Vukomanović, M. (2005) Religious education: The case of Serbia. Sociologija, vol. 47, br. 3, str. 229-255
Larsen, J. (2000) Religious Education and the Brain. New Jersey: Mahwah
Milenovic, Z.M. (2013) Achieving the objectives and tasks of religious teaching in schools inclusive. Metodički obzori/Methodological Horizons, 8(2): 129-141
Milenović, Ž. (2013) Nastavnik u inkluzivnoj nastavi. Beograd: Zadužbina Andrejević
Milovanović, B., Vidaković, H.M.V. (2015) Necessity of religious education for development of the whole personality. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 2, str. 89-96
Milovanović, B., Stakić, M. (2015) Religious education in Serbia from 2001-2015. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, vol. , br. 9, str. 83-92
OSCEODIHR (2007) ODIHR advisory council of experts on freedom of religion or belief. u: Toledo Guiding principles on teaching about religions and beliefs in public schools, Warsaw
Thompson, P. (2008) Whatever happened to religious education. Cambridge: Lutterworth Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1845411M
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka