Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 7 od 37  
Back povratak na rezultate
Vaspitanje i obrazovanje za mir i toleranciju u osnovnoj školi
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresavesna.minic@pr.ac.rs
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
Živeti u svetu različitih kultura jedan je od velikih izazova sa kojim se savremeno društvo suočava. Vaspitavati za mir, toleranciju, poštovanje ljudskih prava, zapravo znači usmeravati društvo u duhu jednakosti, uvođenje mladih u socijalni život, pripremajući ih za demokratiju, odgovoran odnos prema društvu, poštovanje i prihvatanje različitosti u datoj sredini u kojoj žive. Uvažavanje ljudskih prava omogućava pojedincu da živi u mirnom svetu, nenasilno, bez konflikata i nerazumevanja. Programi za mlade koji podstiču njihovu participaciju, razvoj stavova i vrednosti kao što su: solidarnost, mir, tolerancija, drštvena pravda i svest o okolini, postoje u sistemu formalnog obrazovanja u Srbiji. Škola kao vaspitno-obrazovna institucija ima važnu ulogu u procesu prenošenja vaspitanja za mir i toleranciju mladim naraštajima. Znanja vezana za pomenute vrednosti stiču se u okviru različitih nastavnih predmeta, pomoću kojih učenici stiču znanja, usvajaju veštine i vrednosti.Razvijanje vaspitanja i obrazovanja za aktivno učešće u društvenom životu je proces u kome je od vitalnog značaja ukazivanje na važnost inkorporiranja demokratskih principa i načela u školski sistem, i njihovo povezivanje sa realnim životom. Doprinos društvenoj zajednici i aktuelizaciji vlastitih potencijala u velikoj meri zavisi od pravilno razvijenog prosocijalnog ponašanja učenika koje se uči, u najvećoj meri u školi, a ispoljava na svim poljima života.
Reference
*** (2011) Tolerancija, susret razlika. Beograd: Centar za građansko obrazovanje
*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2
*** (2010) Ljudska prava u Srbiji 2009: Pravo, praksa i međunarodni standardi ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Božinkić, E. (2010) Obrazovanje mladih za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Mreža mladih Hrvatske
Jovanović, B. (2006) Teorijsko-metodičke osnove gradjanskog vaspitanja - izabrani tekstovi. Jagodina: Učiteljski fakultet
Mimica, A., Bogdanović, M. (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stajić, L., Mijalković, S., Stanarević, S. (2006) Bezbednosna kultura mladih - kako živeti bezbedno. Beograd: Draganić
Suzić, N. (2005) Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT-Centar
Šušnjić, Đ. (1997) Dijalog i tolerancija - iskustvo razlike. Beograd: Čigoja štampa
Vidović, S., Golić, M., Radovanosvić, M. (2005) Otključaj toleranciju. Beograd
Zenzerović-Šloser, I. (2007) Edukacija za mir - knjiga ili veb stranica. Beograd, Sarajevo: Centar za nenasilnu komunikaciju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1711107M
objavljen u SCIndeksu: 21.06.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka