Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Uticaj elektromagnetnog polja mobilnih telefona na moždane funkcije
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
cUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
Ključne reči: funkcije mozga; ponašanje; mikrotalasno elektromagnetno zračenje; mobilni telefoni
Sažetak
Masovna upotreba mobilnih telefona poslednjih godina nametnula je pitanje njihovog štetnog delovanja na ljudsko zdravlje sa posebnim osvrtom na njihovo delovanje na moždane funkcije. Cilj ovog rada je ispitivanje promena ponašanja eksperimentalnih životinja u uslovima dugotrajne ekspozicije elektromagnetnom polju karakteristika kao kod mobilne telefonije. Za eksperiment su korišćeni BALB/c miševi, stari 4 nedelje. Oni su podeljeni u dve grupe: eksperimentalnu (4 ženke i 4 mužjaka) i kontrolnu grupu (8 ženki i 4 mužjaka). Eksperimentalna grupa je dva meseca kontinuirano bila izložena elektromagnetnom polju (EMP) od 900 MHz poreklom od mobilnog telefona. Pored bazične ekspozicije svakodnevno je simulirano 30 minuta upotrebe mobilnog telefona. Posmatrane su promene ponašanja kako individualnog tako i kolektivnog ponašanja, kao i promene telesne težine. Eksperimentalna grupa je bila eksponirana EMP tokom 2 meseca, a zatim praćena sledećih mesec dana. Životinje iz eksperimentalne grupe izložene dejstvu EMP pokazuju slabiji prirast u telesnoj masi (p<0.05), iako je količina upotrebljene hrane bila ista u obe grupe. Najvažnija opservacija je promena osnovnih modela ponašanja i kolektivnog odbrambenog refleksa uz prisutnu povećanu agresivnost. Eksperimentalne životinje izložene EMP nisu pokazivale prostornu organizaciju životnog prostora na leglo i mesto za hranjenje. Sve ove promene su tokom nekoliko nedelja nestale nakon uklanjanja izvora EMP. Navedeni rezultati ukazuju da neke kognitivne i moždane funkcije kao i fiziološki procesi u organizmu mogu biti poremećeni usled ekspozicije EMP karakteristika sličnih onima koji se koriste u mobilnoj telefoniji.
Reference
*** IEGMP: Mobile phones and health. London: National Radiological Protection Board
Borbely, A.A., Huber, R., Graf, T., Fuchs, B., Gallmann, E., Achermann, P. (1999) Pulsed high-frequency electromagnetic field affects human sleep and sleep electroencephalogram. Neurosci Lett, 275(3): 207-10
Huber, R., Graf, T., Cote, K.A., Wittmann, L., Gallmann, E., Matter, D., Schuderer, J., Kuster, N., Borbely, A.A., Achermann, P. (2000) Exposure to pulsed high-frequency electromagnetic field during waking affects human sleep EEG. Neuroreport, 11(15): 3321-5
Kovisto, M., Krause, C.M., Revonsuo, A. (2000) Effect of electromagnetic field emitted by cellular phones on the EEG during a memory task. Neuroreport, 11:1641-3
Lai, H., Horita, A., Guy, A.W. (1994) Microwave irradiation affects radial-arm maze performance in the rat. Bioelectromagnetics, 15(2): 95-104
Lai, H., Carino, M.A., Ushijima, I. (1998) Acute exposure to a 60 Hz magnetic field affects rats' water-maze performance. Bioelectromagnetics, 19(2): 117-22
Laurence, J.A., French, P.W., Lindner, R.A., Mckenzie, D.R. (2000) Biological effects of electromagnetic fields: Mechanisms for the effects of pulsed microwave radiation on protein conformation. J Theor Biol, 206(2): 291-8
Radic, S., Đinđic, B., Sokolovic, D., Krstic, D., Petkovic, D., Markovic, V. (2002) Mobilna telefonija-opasnost ili 'tek' pretnja za ljudsko zdravlje. Verba Medica
Wang, B., Lai, H. (2000) Acute exposure to pulsed 2450-MHz microwaves affects water-maze performance of rats. Bioelectromagnetics, 21(1): 52-6
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.