Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 15  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 75, br. 5, str. 646-653
Predlog koncepta strategije razvoja pametnih gradova u Crnoj Gori
Univerzitet Adriatik Bar, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora

e-adresaivana.buzdovan@yahoo.com
Ključne reči: strategija razvoja pametnog grada; mobilnost; održivost; sigurnost; Budva - pametan grad
Sažetak
U radu su diskutovani elementi koji su bitni u izradi strategije pametnih gradova, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Oni treba da osiguraju dobar temelj za razvoj dugoročnog održivog i sveobuhvatnog koncepta pametnog grada. Prilikom izrade same strategije potrebno je voditi se primjerima gradova u svijetu i na osnovu njihovog iskustva utvrditi prednosti, nedostatke da bi se formirala jasna vizija i ciljevi. U radu je dat i predlog definisanja elemenata koji su neophodni u izradi strategije razvoja pametnih gradova kao rešenja za poboljšanje kvaliteta života u gradovima, a time i održivog ukupnog društvenog i privrednog razvoja jedne zemlje. Kao studija slučaja posmatrana je Crna Gora i grad Budva. Crna Gora ide u korak sa tehnološkim razvojem a time i potrebom definisanja strategije razvoja njenih pametnih gradova. Naglašena je uloga državnih organa, instucija i samih građana u tom procesu.
Reference
*** Smart city Inicijativa. Bosna i Hercegovina, Dostupno na: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/smart-city-initiative.html
*** Smarter Cities 2025: Building a sustainable business and financing plan. Dostupno na: https://econsultsolutions.com/wpcontent/uploads/2018/11/ESI-ThoughtLab_Smarter-Cities 2025_ebook_FINAL.pdf
*** (2016) Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. Dostupno na: http://www.cirt.me/-ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=259924 &rType=2
*** (2018) Koncept pametnog grada. Dostupno na: https://aestus.hr/koncept-pametnog-grada
*** Smart city baseline report. Lisbon, Dostupno na: http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Sixcitybaselin ereports.pdf
*** (2015) Strategija razvoja pametnog Grada Dubrovnika / Dubrovnik smart city (DUSC). Dostupno na: https://dura.hr/user_files/admin/strateski%20dokumenti/Strategija%20razvoja%20pametnog%20Grada%20Dubrovnika.pdf
Asanović, M., Gospić, N., Bjelanović, S. (2018) Upravljanje projektom razvoja Budve kao digitalnog grada
European Commission The making of a smart city: Best practices across Europe. Dostupno na: https://smartcities-infosystem.eu/sites/default/files/document/the_making_of_a_smart_city__best_practices _across_europe.pdf
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Meijers, E., Pichler-Milanović, N. (2007) Ranking of European medium-sized cities: Final report. Vienna: Vienna University of Technology-Centre of Regional Science (SRF), Dostupan na: http://curis.ku.dk/ws/files/37640170/smart_cities_final_report.pdf
Greater London Authority (2018) London Environment Strategy. Dostupno na: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/london_environment_strategy_0.pdf
Gulin, M. (2018) Pristup razvoju strategije pametnog grada. Split, diplomski rad
Knežević, A.B., Asanović, M.S., Gospić, N.M. (2019) Studija slučaja Plav - pametni grad. Tehnika, vol. 74, br. 6, str. 877-882
Ministarstvo nauke Crne Gore Strategija pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024). Dostupno na: http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Strategija_pametne_specijalizacije
Paliaga, M., Ernes, O. (2018) Trendovi u primjeni koncepa pametnih gradova
SMART RI Ključni pokazatelji uspješnosti pametnog grada. Dostupan na: http://smart-ri.hr/kljucnipokazatelji-uspjesnosti-pametnog-grada
United Nations World Urbanization Prospects. dostupno na https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/tehnika2005646B
primljen: 25.08.2020.
prihvaćen: 14.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka