Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 345-362
Razvoj Erazmus+ programa na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresagoranlazicus@gmail.com, loncar.mirjana@gmail.com
Ključne reči: Erazmus+; izgradnja kapaciteta; mobilnost; obrazovanje; omladina; sport
Sažetak
Nakon zatvaranja Tempus programa Evropske unije za reformu i modernizaciju visokog obrazovanja krajem 2013. godine, Evropska komisija je promovisala novi integrisani program Evropske unije Erazmus+ za period od 2014-2017, a koji je u sebi objedinio sedam različitih programa za obrazovanje, omladinu i sport, prethodne generacije. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je pored sedam realizovanih Tempus projekata, nastavio sa uspešnim učešćem i u Erazmus+ programu. Od 2015. godine univerzitet je dobio sedam Erazmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, ključne akcije 2 ovog programa, koja je jedna od najglavnijih akcija i predstavlja naslednicu Tempus programa. Univerzitet je takođe realizovao međuninstitucionalnu saradnju sa velikim brojem univerziteta u Evropskoj uniji sa kojima je dobio 10 projekata međunarodne kreditne mobilnosti koji imaju za cilj promociju mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja ovog univerziteta.
Reference
*** (1998) European Council Recommendation Number: 98/561/EC from 24 October 1998 about European Cooperation in Quality Assurance in Higher Education. Brussels
EACEA, Eurydice (2013) Towards a mobility scoreboard: Conditions for learning abroad in Europe. Brussels
Education, Audiovisual, Culture Executive Agency (EACEA) (2018) Erasmus+ guidelines for 2019. Brussels
European Commission (2013) European Union Directive number: 1288/2013, European Parliament and Council since 11 December 2013, which established Erasmus+ program as programme for education, training, youth and sport. Brussels
European Commission (2018) Report on progress of development of research and innovation in Western Balkan countries for June 2016-June 2017: Serbia. Brussels
European Commission (2011) Supporting growth and jobs: An agenda for the modernisation of Europe's higher education systems. u: Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, Brussels, http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf
Filipović-Ožegović, M., Dukić, S., Škaljac, M., Banković, M., Žuvela, I., Stojanović, N., Babić, I. (2015) Učešće Srbije u programu Erazmus+. Beograd: Fonacija Tempus
Goran, L. (2015) Komparativna studija progresa reforme visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana. Beograd: Fakultet Političkih Nauka, Magistarski rad
Hazelkorn, E. (2015) Ranking and reshaping of higher education: The battle for the word-class excellence. London: Palgrave Macmillan UK
Jandrić, M., Molnar, D. (2017) Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji - koliko je Srbija daleko od EU?. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Lazić, G., Božović, J. (2017) Reforma visokog obrazovanja u Srbiji - socijalna dimenzija i kritički osvrt. u: Izazovi održivog razvoja - ekonomski i društveni aspekt, Zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici - Ekonomski fakultet
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2015) Nacrt Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine. Beograd
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2020) Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije. Beograd
Nacionalni savet za visoko obrazovanje (2009) Zaključci Saveta od 12. maja 2009. o strateškom okviru za evropsku saradnju u obrazovanju i obukama (ET 2020). Službeni list C, Beograd, 119/02
Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije (2010) Srpski Nacionalni okvir kvalifikacija za visoko obrazovanje. Beograd
Teichler, U., Ferencz, I., Wachter, B. (2011) Mapping mobility in European higher education. Brussels: European Commission
Vlada Republike Srbije (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik RS, Beograd, broj 10, retrieved from http://www.vtsnis.edu.rs/StrategijaObrazovanja.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-27007
primljen: 29.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0