Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 202  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 9, br. 1, str. 49-57
Implikacije i izazovi koršćenja budžeta zasnovanog na uzročnicima u savremenom poslovnom okruženju
Mozzart doo, Beograd

e-adresamarijanikod@yahoo.com
Ključne reči: budžetiranje na osnovu uzročnika; planiranje; uzročnici; prognoziranje; model; prednosti; izazovi
Sažetak
Glavna karakteristika uslova poslovanja današnjih preduzeća jesu česte i intenzivne promene. Dinamičan poslovni ambijent savremenih preduzeća zahteva Nov način upravljanja koji podrazumeva primenu novih upravljačkih modela, metoda, tehnika i instrumenata koji su prilagođeni savremenom okruženju i koji mogu da odgovore na izazove i reše probleme koji se javljaju u novim uslovima privređivanja. Cilj rada je da opiše karakteristike budžetiranja zasnovanog na uzročnicima (engl. - Driverbased budgeting), kao jednog od novih menadžment instrumenata. U poređenju sa tradicionalnim budžetiranjem, budžetiranje zasnovano na uzročnicima ima višestruke prednosti za kompanije kojima omogućava agilniji odgovor na promene u poslovnom okruženju. U radu su opisane ove prednosti, kao i neke od uočenih poteškoća u vezi sa njegovom primenom u kompanijama. Rezultati istraživanja doprinose daljem razvoju teorije i mogu biti podstrek budućim istraživanjima, kao i osnova za koncipiranje preporuka i praktičnih uputstava koja bi mogla da pomognu kompanijama u unapređenju svog sistema budžetiranja preduzeća.
Reference
Barrett, R. (2007) Planning and budgeting for the agile enterprise: A driver-based budgeting toolkit. Burlington, MA: CIMA Publishing
Barrett, R. (2005) Predictive planning: The next step in the planning and budgeting revolution. Measuring Business Excellence, 9(1): 56-63
Becker, S.D. (2014) When organisations deinstitutionalise control practices: A multiple-case study of budget abandonment. European Accounting Review, 23(4): 593-623
de Leon, L., Rafferty, P.D., Herschel, R. (2012) Replacing the annual budget with business intelligence driver-based forecasts. Intelligent Information Management, 4: 6-12
Ekholm, B., Wallin, J. (2011) The impact of uncertainty and strategy on the perceived usefulness of fixed and flexible budgets. Journal of Business Finance & Accounting, 38(1-2): 145-164
Essaides, N. (2016) Driver-based modeling and how it works. Association for Financial Professionals
Garlapati, N.R., Durga, R. (2011) Replacing the annual budget with rolling forecasts. Teaneck, NJ: Cognizant
Player, S., Leavitt, P., Collins, R. (2019) Breaking the budget. CFO Publishing LLC
Rand, H. (2012) How agile is your planning?. Strategic Finance, 93(10): 45-50
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/trendpos2101050N
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka