Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:60
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 2, str. 525-543
Savremene tehnologije kao sredstvo sprečavanja nasilja u porodici
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresadarko.dimovski@yahoo.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200120)

Sažetak
Bez obzira na to što postoji odgovarajući normativni okvir za sankcionisanje izvršilaca krivičnog dela nasilja u porodici, u praksi postoje brojni problemi u pogledu dokazivanja ovog dela pred nadležnim sudom. Autor je stoga u radu, navodeći primere iz prakse, identifikovao probleme u dokazivanju nasilja u porodici. Na kraju rada autor je, uz navođenje postojećih mobilnih aplikacija i njihovih mana, predstavio načine za prevazilaženje navedenih problema upotrebom novostvorene aplikacije koja će imati dvostruku funkciju - prevenciju nasilja u porodici i njeno olakšano dokazivanje.
Reference
*** Safety and Wellbeing App. http://positivepathways.org.au/wp-content/uploads/2016/05/Safety-and-Wellbeing-App-Information-Sheet.pdf, 01. mart 2020
*** (2008-2012) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012
*** (2011-2021) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019 i 27/2021 - odluka US
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Službeni glasnik RS, br. 94
*** (2002) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 10
*** Buzz News App Just Released For iPhone. https://www.lisahf.org.au/buzz-news-appjust-released-for-iphone/, 01. mart 2020
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
*** (2014-2016) Zakon o javnom informisanju i medijima. Službeni glasnik RS, Br. 83/2014, 58/2015, 12/2016 - autentično tumačenje
Atanasov, S. (2016) Uloga svedoka u otkrivanju i dokazivanju krivičnog dela. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet, doktorska disertacija, 50
Burnsajd, S. (2018) Smjernice o merama zaštite u međunarodnom pravu i pravu Republike Srbije. Beograd: Winpro, 35
Ilić, I. (2017) Položaj oštećenog u krivičnom postupku Republike Srbije. u: Mobilna pravna klinika - pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada, Niš, 247-248
Konstantinović-Vilić, S. (2011) Krivičnopravna zaštita žrtava nasilja u porodici. u: Pravna klinika za zaštitu prava žena - priručnik za rad studentkinja/studenata, Niš: Pravni fakultet, 173
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 460
Kovačević, M. (2019) Privatno snimljeni sadržaji kao dokaz u krivičnom postupku. Pravni zapisi, vol. 10, br. 1, str. 160-179
Lazarević, L. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija, 550
Lazić, D., Radisavljević, I. (2018) Dokazni značaj amaterskih audio i video zapisa. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, br. 1, str. 371-389
Lindgren, M., Nikolić-Ristanović, V. (2011) Žrtve kriminaliteta - međunarodni kontekst i situacija u Srbiji. Beograd: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Misija u Srbiji-Odeljenje za sprovođenje zakona, 20
National Sexual Assault Domestic Family Violence Counselling Service https://www.1800respect.org.au/daisy/, 01. mart 2020
Republički zavod za statistiku (2005) Punoletni i maloletni učinioci krivičnih dela, 2000-2004. Beograd, 4. i 6
Republički zavod za statistiku (2020) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2019. - prijave, optuženja i osude. Beograd, 16. i 42
Škulić, M., Lukić, D. (2009) Opšte osobenosti položaja oštećenog u krivičnom postupku i osnovni načini krivičnoprocesne zaštite oštećenih. u: Škulić M., Lukić D., Vekarić B., Peković S., Plazinić M., Vučković M., Jovanović M., Matić M. [ur.] Uloga i mogućnosti javnog tužioca u zaštiti žrtava krivičnog dela, Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 25
Techology safety https://www.techsafety.org/aspire, 01. mart 2020
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-32103
primljen: 04.05.2021.
revidiran: 10.07.2021.
prihvaćen: 12.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka