Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 19  
Back povratak na rezultate
2020, br. 45, str. 203-223
Prezentacija Pirotske tvrđave modernim tehnologijama i formiranje izložbenih postavki u Gornjem gradu
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, Srbija

e-adresaelena@dearhitektura.com
Projekat:
U toku 2020. godine odobreno je finansiranje realizacije prvog dela projekta od strane Ministarstva Republike Srbije nadležnog za turizam.

Ključne reči: Pirotska tvrđava; revitalizacija; prezentacija; moderne tehnologije; postavke; interpretacija; nasleđe; istorija
Sažetak
Nakon nepune dve decenije rada na projektima vezanim za pirotsku tvrđavu i njenu sveobuhvatnu revitalizaciju, ove godine izvesno je da će i poslednji projekat ući u fazu realizacije. Radi se o projektu koji je obuhvatio prezentaciju tvrđave i njenog neposrednog okruženja modernim tehnologijama i to kroz više građevinskih faza i vremenski veoma udaljenih perioda, ali i o delu koji se odnosi na formiranje izložbenih postavki u Gornjem gradu. Na projektu su radila dva tima stručnjaka, odabranih tako da svaki segment posla bude urađen na najkvalitetniji mogući način, a podaci koji budu stavljeni na raspolaganje širokom auditorijumu budu verodostojni i afirmativni. Takođe, posebna pažnja poklonjena je vrednovanju i predstavljanju lokalnih kulturno-istorijskih vrednosti, te njihovo stavljanje u širi kontekst odgovarajućeg vremena. Interpretacija relevantnih činjenica i podataka izvršena je veoma pažljivo, sa posebnim akcentom na različite nivoe znanja i interesovanja buduće publike. S obzirom na to da je čitav ovaj proces imao puno pozitivnih ali i neizbežno, po neki negativan rezultat, ovaj rad ima za cilj da pored zaokruživanja i rezimiranja čitavog procesa, pruži inspiraciju i pomene učesnike, jednako kao i da bude putokaz za neke druge velike i ambiciozne projekte i one koji u njima učestvuju, na svim pozicijama, u bilo kojoj fazi planiranja i odlučivanja.
Reference
Acović, D. (2008) Heraldika i Srbi. Beograd: Zavod za udžbenike
Manić, A. (2016) Pirotska tvrđava - planski dokumenti, projektna dokumentacija i realizacija. Stubovi baštine - Glasnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, 2, 87
Popović, M. (2005) Crkva Svetog Nikole u Staničenju. Beograd: Arheološki institut
Vasić-Petrović, E. (2007) Rekonstrukcija i revitalizacija Pirotskog grada. u: Rakocija M. [ur.] Niš i Vizantija - peti naučni skup, Niš 3-5. jun 2006, zbornik radova, Niš: Grad Niš, 5 (str. 479-493)
Vasić-Petrović, E. (2010) Srednjovekovna tvrđava i starovaroška arhitektura u okvirima savremenog Pirota. u: Regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti, Banja Luka: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, 5 (str. 310-318)
Vasić-Petrović, E. (2010) Pregled antičkih i ranovizantijskih lokaliteta na prostoru današnjeg Pirota. u: Naučni skup 'Niš i Vizantija', Niš: Grad Niš, 8 (str. 441-446)
Vasić-Petrović, E. (2015) Pirotska tvrđava - predlog revitalizacije pregradnog bedema Donjeg grada. Stubovi baštine - Glasnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, 1, 48-55
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/pirotzbor2045203V
primljen: 04.09.2020.
revidiran: 15.10.2020.
prihvaćen: 26.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka