Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2020, br. 21, str. 61-79
Arhitekt Dušan Babić - rekonstrukcija identiteta
Ključne reči: Beograd; Dušan Babić; moderna arhitektura; GAMP
Sažetak
Graditeljski opus arhitekte Dušana Babića u Beogradu do danas nije predstavljao temu širih istoriografskih proučavanja, zbog čega je elemente njegovog arhitektonskog rečnika teže definisati i valorizovati. Dostupna arhivska građa NAM pruža dragocene informacije za proučavanje života arhitekte Babića i njegovog opusa, koji je kreirao u prestonici Kraljevine Jugoslavije u periodu od 1927. do 1946. godine. Projektovao je preko pedeset stambenih i multifunkcionalnih stambeno-poslovnih građevina, zatim crkve i krematorijum u Beogradu, dok je istovremeno učestvovao na najmanje deset velikih državnih konkursa, među kojima se ističu rešenja za Terazijsku terasu, Dvor za kraljeviće na Dedinju, Ratnički dom u Beogradu i dr. U difuziji različitih pokreta, stilova i pravaca, koji su se razvijali u Srbiji i Beogradu tokom međuratne epohe, kao posledica nadiranja uglavnom zapadnoevropskih kulturnih uticaja, Babićeva uporišna tačka stvaralaštva nalazila se u primeni i modifikovanju principa moderne arhitekture. Stereometrijske forme, kubični volumeni, bezornamentalne fasade i stroge linije bili su oplemenjivani često slobodnije interpretiranom dekorativnom plastikom bareljefa, slobodnih skulptura ili geometrizovanih oblika. Svaku građevinu, Babić se trudio da pretvori u naročiti arhitektonski doživljaj, posebno u dinamično interpretiranim crtežima perspektiva i naglašavanju detalja.
Reference
*** (1934) Dovršenje doma beogradskih inženjera i arhitekata - spasena je čast beogradskih arhitekata. Politika, Beograd, 25. oktobar: 13
*** (1930) Moderna arhitektura u inostranstvu - predavanje arh. g. Dušana Babića. Pravda, 6. februar: 6
*** (1929) Otvaranje prvog Salona Arhitekture. Politika, 10. jun: 5
Aleksić, D. (1929) Izložba moderne arhitekture u Umetničkom paviljonu. Vreme, 18.6., 3
Blagojević, L. (2000) Moderna kuća u Beogradu - 1920-1941. Beograd: Zadužbina Andrejević
Blagojević, L. (1998-1999) Porodična kuća u modernoj arhitekturi Beograda u periodu između dva svetska rata - kritička analiza četiri antologijska primera. Godišnjak grada Beograda, br. 45-46, str. 173-194
Bogunović, S.G. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka. Beograd: Beogradska knjiga
Bošković, Đ. (1930) Moderna arhitektura na izložbi 'Oblika'. Srpski književni glasnik, XXIX: 214-219
Ceranić, M. (2005) Neovizantijski elementi u arhitekturi Hrama Svetog Save na Vračaru. u: Niš i Vizantija - zbornik radova, Niš, III, 397-412
Cvijić, S. (2014) Moderna stambena arhitektura - Banjaluka 1929-1941. Beograd: Zadužbina Andrejević
Deroko, A. (1985) Nastavak radova na zidanju crkve Svetoga Save. Godišnjak Muzeja grada Beograda, XXXII, 193-197
Dobrović, N. (1932) U odbranu savremenog graditeljstva. Arhitektura, Ljubljana, 2, 36
Đurđević, M. (1998-1999) Prilog proučavanju delatnosti arhitekte Valerija Vladimiroviča Staševskog u Beogradu. Godišnjak grada Beograda, br. 45-46, str. 151-171
Ignjatović, A. (2006) Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu. Nasleđe, br. 7, str. 87-118
Jovanović, J.S. (2013) Viktor Viktorovič Lukomski - prilog za biografiju. Nasleđe, br. 14, str. 171-174
Jovanović, M. (2007) Hram Svetog Save u Beogradu. Beograd: Kolarčeva zadužbina
Jovanović, M. (2007) Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba. Beograd: Zavod za udžbenike
Kadijević, A. (1998-1999) Beogradski period rada arhitekte Viktora Viktoroviča Lukomskog, 1920-1943. Godišnjak grada Beograda, br. 45-46, str. 115-132
Kadijević, A. (2007) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A., Marković, S. (1996) Graditeljstvo Leskovca i okoline između dva svetska rata. Leskovac: Narodni muzej
Kadijević, A. (2012) Ekspresionizam u beogradskoj arhitekturi - 1918-1941. Nasleđe, br. 13, str. 59-77
Kamilić, V. (2008-2009) Osvrt na delatnost Grupe arhitekata modernog pravca. Godišnjak grada Beograda, Muzej grada Beograda, br. 55-56, str. 239-264
Kojić, B. (1977) Simbolizam u arhitekturi. u: Spomenica profesora arhitekte Branislava Đ. Kojića, Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 16-18
Kojić, B. (1976) Grupa arhitekata modernog pravca. IT Novine, 9. januar; 16. januar; 6. februar; 13. februar; 27. februar
Kojić, B.Đ. (1979) Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu - 1920-1940. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)-Odeljenje društvenih nauka
Latinčić, O. (2011) Valerij Vladimirovič Staševski (1882-?) u Beogradu - podaci iz arhivske građe Istorijskog arhiva Beograda. Nasleđe, br. 12, str. 169-196
Maksimović, B. (1931) Izložba skica za zgradu privilegovane agrarne banke. Politika, 20. februar: 7
Manević, Z. (2008) Leksikon neimara. Beograd: Građevinska knjiga
Manević, Z. (1981) Dušan Babić. Izgradnja, Beograd, 2: 43-47
Manević, Z., ur. (1999) Leksikon srpskih arhitekata XIX i XX veka. Beograd: Klub arhitekata
Manević, Z. (1979) Pojava moderne arhitekture u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Marinković, M. (2005) Arhitektonska plastika javnih objekata Beograda - 1918-1941. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, magistarska teza
Marković, I.R., Mežinski-Milovanović, J. (2020) Srpska crkva, ruska ruka - pravoslavne crkve i kapele na teritoriji Srbije iz opusa ruskih arhitekata emigranata - arhitektura i živopis 1918-1941. Beograd: Heraldički klub
Milošević, P.V. (1997) Arhitektura u Kraljevini Jugoslaviji - Sarajevo 1918-1941. Srbinje: Prosvjeta
Mitrović, V. (2019) Karlo Baranji i Zlata Markov-Baranji - međuratni skulptorski opus. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodina, XXXII: 85-100
Popović, B. (1930) Kako će izgledati Terazijska terasa. Politika, 6. jul: 7
Prosen, M. (2014) Ar deko u srpskoj arhitekturi. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Radosavljević, Ž. (1932) Katedrala pravoslavlja - Hram Sv. Save. Godišnjak i kalendar Srpske pravoslavne patrijaršije za prostu godinu 1933, Beograd, 145-148
Sikimić, Đ. (1965) Fasadna skulptura u Beogradu. Beograd: ZZSKGB
Stamenković, A. (2017) Arhitektura nacionalnih paviljona Srbije i Jugoslavije na međunarodnim izložbama 1900-1941. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Toševa, S. (2012) Arhitektonsko odeljenje Ministarstva građevina Kraljevine Jugoslavije i njegov uticaj na razvoj graditeljstva u Srbiji između dva svetska rata. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Toševa, S. (1998-1999) Konkurs za Beli dvor na Dedinju. Godišnjak grada Beograda, br. 45-46, str. 133-149
Valčić, D. (2002) Graditeljsko nasleđe Vlasotinca. Vlasotince: Narodna biblioteka 'Desanka Maksimović'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/nasledje2021061M
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka