Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 59  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 6, str. 713-730
Delatnost arhitektkinje Ružice Ilić u Užicu tokom perioda 1945-1957. godina
Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice, Zapadna Srbija, Užice

e-adresamilivojevic.dejan3@gmail.com
Ključne reči: Ružica Ilić; Užice; socijalistička estetika; modernizam
Sažetak
Predmet istraživanja rada je delatnost značajnog arhitekta i urbaniste Ružice Ilić (1909-1992). Ona je delovala tokom perioda najdinamičnije epohe urbanizacije socijalističke Jugoslavije (1945-1961). Metodologija istraživanja je kritička obrada istoriografsko-teorijske primarne arhivske građe, sa namerom da se racionalno utvrdi značaj Ružicinih posleratnih planova (1945-1957) za urbanizaciju Užica ali istovremeno i njen značaj za istoriju i teoriju planiranja u opštem smislu. Pored toga, obavljana su i istraživanja na terenu. Potrebno je istaći da je, usled njegovog značaja u mitologiji Socijalističke Jugoslavije, grad Užice od (1952) imao povlašćeni status spomen-grada. Za njega su bile odobrene skupe i nesvakidašnje realizacije. Arhitektkinja Ilić je bila na položaju glavnog urbaniste grada u okruženju političkog nerazumevanja i u neprestanom dokazivanju svojim kolegama, većinom suprotnog pola. Zaključak istraživanja je višeslojan, prepliću se istorijske činjenice i autorov ličan odnos prema njoj, ali se u celini delatnost Ružice Ilić može postaviti u ravnopravan odnos sa drugim značajnim arhitektama njene epohe. Takav status nije joj na pravi način priznat ni od kolega ni od koleginica ni od strukovnih udruženja.
Reference
Đurić-Zamolo, D. (1996) Građa za proučavanje dela žena arhitekata sa Beogradskog univerziteta generacije 1896-1940. godine. Beograd: MNT
Ilić, R. (1954) Izveštaj o radu na regulacionom planu T. Užica. manuskript 12 str
Ilić, R. (1955) Izveštaj uz projekat centra grada. 8 str
Ilić, R. (1953) Šabac. u: Mitrović Mihailo [ur.] Gradovi i naselja u Srbiji, Beograd: Naučna knjiga, 85-90
Ilić, R. (1948) Tehnički izveštaj uz Generalni plan. 16 str
Ilić, R. (1953) Izveštaj uz konkurs za uređenje i izgrađivanje centra grada u Titovom Užicu. 17-17
Ilić, R. (1952) Titovo Užice. Arhitektura, Zagreb, 3/4, str. 29-32
Ilić, R. (1953) Titovo Užice. u: Mitrović Mihailo [ur.] Gradovi i naselja u Srbiji, Beograd: Urbanistički zavod NR Srbije, 119-125
Ivanović-Vojvodić, J.P., Zindović, M.Z. (2020) Žene u arhitekturi u Srbiji. Tehnika, vol. 75, br. 3, str. 379-388
Kuzović, D. (2015) Urbanistički razvoj Titovog Užica u periodu od 1945. do 1956. godine - od interventne ka planskoj obnovi. Izgradnja, Beograd, vol. 69, br. 7-8, str. 316-323
Lazić, G. (1995) Istorija i arhitektura objekata na trgu Svetog Đorđa u Užicu. Užički zbornik, 24, str. 171-172
Mandić, S. (1959) Gradski trg u Titovom Užicu, Funkcija i kompozicija arhitekture prostora - razmatranja, paralele, ogledi. Beograd, manuskript habilitacionog rada štampan u Milivojević, D. Između iskoraka i pomirenja: arhitektura Stanka Mandića str. 119, 2014
Marković, I. (2013) Arhitekta Miladin Prljević - katalog izložbe. Beograd: Muzej nauke i tehnike
Milivojević, D. (2018) Procesi planiranja, projektovanja i gradnje urbane celine Trga partizana u Užicu. Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, Doktorska disertacija
Milivojević, D. (2016) The architect Stanko Mandić's works in the City of Užice: A brief review. u: International Conference SED (9th), 30.09-1.10. 2016, Užice, Serbia, (p. 3-1...3-13)
Milivojević, D. (2013) Iz istorije nastanka trga partizana u Užicu. Izgradnja (Beograd), vol. 67, br. 7-8, str. 314-328
Minić, O. (1965) Dvadeset godina planskog rasta Beograda. Godišnjak grada Beograda, knjiga XI-XII, str.87, 1964-1965
Pantović, M. (1965) Atelje Rue de Se'vres 35. Arhitektura urbanizam, 35-36, str: 80-81
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika2106713M
primljen: 30.08.2021.
prihvaćen: 18.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2022.
Creative Commons License 4.0