Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 6 od 58  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 121-131
Od modernizma ka postmodernizmu - racionalizam i prosvetiteljstvo
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadrsrdjans@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Modernizam i postmodernizam su predodređeni da imaju svoj zajednički imenitelj. Duhovne preteče postmodernizma javljaju se sa pojavom racionalizma i prosvetiteljstva. Kasnije će se ispostaaviti da je postmodernizam želeo da se nametne kao totalni atipod modernizmu, ali nikako nije mogao da prenebregne činjenicu da potiče iz modernizma. U delima postmodernista je utkana društvena i filozofska misao Bejkona, Dekarta, Loka, Hjuma, Voltera a kasnije Hajdegera, Ničea, Vitgenštajna i Vebera, koji su skratili put od modernizma ka postmodernizmu. Nezavisno od toga da li su za induktivnu ili deduktivnu metodeu istraživanja, empiristi su počeli da polako sumnjaju u vrhovnu vrednost razuma, a određeni značaj su davali jeziku i tekstu uz skrajnjivanje istoričnosti. Postmodernisti su shvatanja modernista okrenuli na tumbe i u tom mističnom omotu otkrili racionalno jezgro. Ako za primer uzmemo kategorije znanja i moći, možemo posvedočiti o odnosu Bejkoovog i Fukoovog shvatanja ovih kategorija. Za Bejkona, znanje je moć, a za Fuzkoa je to obruto: moć proizvodi znanje. Dakle, u onoj meri u kojoj je razum odnosio pobedu nad verom i misticizmom, u istoj meri je postmodernizam smenjivao modernizam, ali ne da ga totalno ukloni, već da određenim modernističkim kategorijama da novi kvalitet.
Reference
Berlin, S. (2017) The Age of Elightnment. Oxford: Berlin Literary Trust, Second Ed., Edited by Henry Hardy
Čavoški, K. (1973) Demokratski poredak i sloboda. Filozofske studije, 24-25
Derrida, J. (1974) Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press
Descartes, R. (1969) The Essential Descartes. New York: New American Library, Edited by Margaret D. Wilson
Hicks, S. (2004) Explaining postmodernism: Scepticism and socialism from Rousseau to Foucault. New Berlin-Milwaukee: Scholargy Publishing
Hume, D. (1958) A Treatise on Human Nature. Oxford: Clarendon, Edited by L. A. Selby
Locke, J. (1959) An Essay Concerning Human Understanding. New York: Dover, Collated by Alexander Cambell Fraser
Ray, L. (1996) A Teacher's Introduction to Postmodernism. Reseda, California
Sunjakov, G. (2008) Filozofija politike francuskih enciklopedista i njezin uticaj na francusku revoluciju. Studia lexicographica, 2, 25-50
Vindelband, V. (2011) Istorija filozofije. Beograd: Marso, Urednik, Vojin V. Ančić
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25564
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka