Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 58  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 7-17
Bauhaus i njegova refleksija na formiranje umetničkih praksi na eks-jugoslovenskim kulturnim prostorima
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresadrobnjak.b@arh.bg.ac.rs, marko@arh.bg.ac.rs
Ključne reči: Bauhaus; jugoslovenski studenti; Kraljevina Jugoslavija; modernizam; arhitektonska i umetnička edukacija; estetičko čitanje
Sažetak
U sklopu markiranja 100 godina od osnivanja Bauhausa, jedne od vodećih i najuticajnijih modernističkih škola, koji je uprkos kratkom periodu delovanja (1919-1933) svojim obrazovnim sistemom utkao put ka novim umetničkim, teorijskim i društvenim toponimima. Škola nastaje u periodu nakon katastrofa Prvog svetskog rata koji je obeležen permanentnim sukobima i konfiliktima u Evropi i svetu. Predmet ovog rada vezan je za grupu studenata Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (od 1929. God. Kraljevina Jugoslavija), koji su u periodu između 1924. i 1932. God. studirali arhitekturu, tekstilni dizajn, fotografiju i likovne umetnosti na nemačkom Bauhausu. Obrazovanje na Bauhausu, politički trenutak, kao i rad u različitim prestižnim arhitektonskim biroima ili individualne dizajnerske prakse bili su od izuzetne važnosti za formiranje ideoloških okvira stvaralaštva jugoslovenskih bauhausovaca. Cilj istraživanja je da se kroz estetičko čitanje umetničkih praksi i sažeti prikaz društveno-istorijskog konteksta, u odnosu na pojedinačne slučajeve jugoslovenskih studenata, odrede kulturološke i socijalne pozicije njihovog umetničkog stvaralaštva. Drugim rečima, tekst koji sledi usmeren je na prikazivanje složenih odnosa između, s jedne strane, individualnih poetika jugoslovenskih studenata na Bauhausu i, s druge strane, istorijskog trenutka u kome su delovali na samom Bauhausu i nakon školovanja. Za metod rada je karakteristično delovanje unutar granica postojećih izvora i tumačenja, u okviru kojih je koncipirano istraživanje ove teme.
Reference
Abadžić-Hodžić, A. (2015) 'Arhitektura izvan četiri zida' -Selman Selmanagić i Bauhaus. u: Vinterhalter, J. [ur.] Bauhaus -umrežavanje ideja i prakse, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 200-226
Abadžić-Hodžić, A. (2018) Buahaus u životu, djelu i pedagoškoj praksi Selmana Selmanagića. u: Šuvaković, M. [ur.] Bauhaus: Ex-Yu recepcija Bauhausa, Beograd: Orion art, 133-140
Abadžić-Hodžić, A., Mlikota, A. (2014) Selman Selmanagić -'balkanski Le Corbusier'. Ars Adriatica, (4): 385-398
Birger, P. (1998) Teorija avangarde. Beograd: Narodna knjiga/Alfa
Černigoj, A. (1978) Avgust Černigoj. Idrija: Mestni muzej, [izložbeni katalog]
Erjavec, A. (2013) Ljubav na poslednji pogled: Avangarda, estetika i kraj umetnosti. Beograd: Orion art
Forgács, É. (1995) The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics. Budapest: Central European University Press
Golubović, V., Subotić, I. (2008) Zenit 1921-1926. Beograd: Narodna Biblioteka Srbije
Gropius, W. (1965) The New Architecture and the Bauhaus. Cambridge MA
Institut für auslandsbeziehungen (1981) Bauhaus. Štutgart: Institut za veze sa inostranstvom, [izložbeni katalog povodom izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 12. marta - 12. aprila 1981. godine i Galeriji grada Zagreba u Zagrebu 12. maja - 12. juna 1981. godine]
Koščević, Ž. (2018) Jugoslovenski studenti Bauhausa. u: Šuvaković, M. [ur.] Bauhaus: Ex-Yu recepcija Bauhausa, Beograd: Orion art, str. 86-91
Krečič, P. (1978) Černigojev konstruktivizam: činjenice, interpretacije. u: Avgust Černigoj, Idrija: Mestni muzej, [izložbeni katalog]
Krečič, P. (2018) Avgust Černigoj -monografska skica. u: Šuvaković, M. [ur.] Bauhaus: Ex-Yu recepcija Bauhausa, Beograd: Orion art, str. 71-75
Krečič, P. (2015) Put Avgusta Černigoja na weimarski Bauhaus ili postavljanje temelja slovenske umjetničke avangarde. u: Vinterhalter, J. [ur.] Bauhaus - umrežavanje ideja i prakse, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, str. 152-163
Maldonado, T. (1980) Uticaj Bauhausa. u: Denegri, J. [ur.] Dizajn i kultura: izbor tekstova, Beograd: Radionica SIC, str. 75-94
Mehulić, L. (2010) Ivana Tomljenović Meller, zagrepčanka u Bauhausu. Zagreb: Muzej grada Zagreba, [izložbeni katalog]
Mehulić, L. (2013) Bauhaus Ivane Tomljenović Meller. Zagreb: Radnička galerija, [izložbeni katalog]
Mlikota, A. (2009) Otti Berger -hrvatska umjetnica iz Tekstilne radionice Bauhausa. Radovi instituta za povijest umjetnosti, 33; str. 271 -282
Mlikota, A. (2015) Otti Berger -tekstilna dizajnerica, teoretičarka, pedagoginja, inovatorica. u: Vinterhalter, J. [ur.] Bauhaus - umrežavanje ideja i prakse, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, str. 238-255
Nikolić, S. (2016) Bauhaus - primenjena estetika muzike, teatra i plesa. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije
Ožegović, N. (2010) Nepoznati život zagrebačke zvijezde Bauhausa. Nacional: http://arhiva.nacional.hr/clanak/79681/nepoznati-zivot-zagrebackezvijezde-bauhausa (pristupljeno 09.10.2019)
Pejić, B. (2015) Bauhaus u 57 sekundi - ivana tomljenović, pokretna slika i avangardni lmnet oko 1930. godine. u: Vinterhalter, J. [ur.] Bauhaus - umrežavanje ideja i prakse, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, str. 94-119
Pribićević, S. (1952) Diktatura kralja Aleksandra. Beograd: Prosveta
Smith, T. (2010) The Identity of Design as Intellectual Property. u: Saletnik, J. ; Schuldenfrei R. [ur.] Bauhaus Construct Fashioning Identity, Discourse and Modernism, New York: Routledge, pp. 226-245
Smith, T. (2014) Bauhaus Weaving Theory: From Feminine Craft to Mode of Design. Minneapolis: University of Minnesota Press
Šerman, K. (2009) Utjecaj Bauhausa na hrvatsku međuratnu arhitekturu. Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Vol. 17, 2 (38), str. 328-335
Šerman, K., Jakšić, B.D.N. (2015)) Hrvatski arhitekt - Gustav Bohutinsky i Bauhaus. u: Vinterhalter, J. [ur.] Bauhaus - umrežavanje ideja i prakse, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, str. 266-285
Šimičić, D. (2015) Ivana Tomljenović. u: Vinterhalter, J. [ur.] Bauhaus - umrežavanje ideja i prakse, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, str. 256-265
Vinaver, S. (2018) Dom gradnje i Desau - novi rad u kolektivu. u: Šuvaković, M. [ur.] Bauhaus: Ex-Yu recepcija Bauhausa, Beograd: Orion art, str. 33-35
Vurnik, S.B. (2015) Kratka pripovijest o dugoj potrazi za gotovo izgubljenom Černigojevom ostavštinom. u: Vinterhalter, J. [ur.] Bauhaus - umrežavanje ideja i prakse, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, str. 164-181
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/a-u0-23898
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka