Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 67, br. 1, str. 45-53
Polimerni kompozit/metal cilindri opterećeni iznutra - izrada, ispitivanje i provera kvaliteta uprošćenim postupkom
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd

e-adresajovan.r.radulovic@gmail.com
Sažetak
U ovom radu prikazani su detalji izrade višeslojnih cilindara koji se sastoje od metalnog lajnera (urađenih standardnim mašinskim postupcima) i polimernog kompozitnog materijala (urađenog tehnologijom mokrog namotavanja). Za izradu višeslojnih cilindara korišćena su tri tipa čeličnih lajnera (svaki lajner je imao tri različite debljine zida). Staklena vlakna impregnisana poliestarskom smolom su namotana sa spoljne strane pomenutih devet lajnera i ovako urađene višeslojne cevi su bile izložene dejstvu unutrašnjeg hidrauličkog pritiska uz merenje deformacija u radijalnom pravcu. Prikazane su dve grupe rezultata, dobijenih za vreme hidrauličkih ispitivanja višeslojnih cevi : jednu grupu predstavljaju elastične karakteristike tj. osobine ispitivanih cevi na granici elastičnosti i drugu grupu predstavljaju konačne karakteristike tj. osobine ispitivanih cevi u trenutku prskanja. Izvršen je proračun pritiska na granici elastičnosti uprošćenim postupkom. Poređenjem vrednosti eksperimentalno određenog pritiska na granici elastičnosti i izračunatog pritiska na granici elastičnosti, može da se zaključi da postoji dobro slaganje između ova dva podatka. Vrednosti eksperimentalno određenih radijalnih deformacija na spoljnoj površini višeslojnih cevi na granici elastičnosti i vrednosti ovog parametra, dobijenih proračunom uprošćenog modela su, takođe, značajno bliske. Na osnovu eksperimentalnih podataka, utvrđen je uticaj prelaza sa manjeg spoljneg prečnika lajnera na veći spoljni prečnik lajnera i, takođe, uticaj debljine zida lajnera na karakteristike višeslojnih cevi, koje su bile izložene dejstvu unutrašnjeg hidrauličkog pritiska. A na osnovu uvedenog parametra koji predstavlja odnos hidrauličkog pritiska prskanja i mase, zaključeno je da polimerni kompozitni materijal ima pozitivan uticaj na hidraulički pritisak prskanja (povećanje) i masu (smanjenje) navedenih višeslojnih cevi.
Reference
*** High strength piping: composite/steel pipe designed for extended service in hostile conditions. http://www.offshore-mag.com/articles/print/volume-61/issue-3/news/high-strength-piping-composite-steel-pipe-designed-for-extended-service-in-hostile-conditions.html
Bambach, M.R. (2010) Axial capacity and crushing of thin-walled metal, fibre-epoxy and composite metal-fibre tubes. Thin-Walled Structures, 48(6): 440-452
Choqueuse, D., Bigourdan, B., Deuff, A., Quétel, L. (2009) Hydrostatic compression behaviour of steel-composite hybrid tubes. u: Conference Paper ICCM17 - The 17th International Conference on Composite Materials, July 2009, Edinburgh (UK), July; 17
Groover, M.P. (2010) Fundamentals of Modern Manufacturing, Materials, Processes and Systems. Hoboken: John Wiley and Sons Inc, ISBN 978-0470-467008
Huang, M. Y., Tai, Y., Hu, H. T. (2012) Numerical Study on Hybrid Tubes Subjected to Static and Dynamic Loading. Applied Composite Materials, 19(1): 1-19
Kelly, A. (1989) CONCISE encyclopedia of composite materials. Oxford: Pergamon Press
Radulović, J., Čitaković, S. (2016) Mehaničke karakteristike spojeva između staklenim vlaknima ojačanih kompozitnih cevi i čeličnog cilindra ostvarenih pomoću različitih spojenih elemenata. Scientific Technical Review, vol. 66, br. 2, str. 28-35
Radulović, J. (2013) Thin wall and thick wall filament wound polymeric composite tubes: Mechanical characteristics caused by internal hydraulic pressure. Scientific Technical Review, vol. 63, br. 1, str. 63-69
Radulović, J. (2011) Filament wound composite plastic tubes: Relationship between winding structures and their hydraulic and mechanical properties. Scientific Technical Review, vol. 61, br. 3-4, str. 73-77
Rosato, D.V. (2004) Reinforced Plastics Handbook. Oxford: Elsevier Advanced Technology Ltd, ISBN 1 8561 74506; 3Rd ed
Sabu, T., Kuruvilla, J., Sant, K.M., Koichi, G., Meyyarappallil, S.S., ur. (2012) Polymer composites. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Volume 1, First Edition
Tzeng, J.T. (1999) Dynamic Fracture of Composite Gun Tubes. Army Research Laboratory-TR-1869-Weapons and Materials Research Directorate, January
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/STR1701045R
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka