Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 65, br. 4, str. 53-62
Analiza funkcionalnog dometa doktrinskih pristupa u monetarnoj teoriji i politici
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija

e-adresaaca@ekof.ac.bg.rs, kristijanristic.fpim@yahoo.com
Ključne reči: monetarna terija; novac; ekonomska politika; rast
Sažetak
Genezu i razvoj ekonomske i finansijske misli karakteriše nekadašnja a i danas vrlo aktuelna borba i konfrontacija monetarista i kejnzijanaca, njihova međusobna polarizacija te i dugogodišnja debata "za i protiv" novih teorija, čime se pokazalo da teorijska i analitička neslaganja u suštini ne postoje, naročito između vodećih monetarista i kejnzijanaca. Suprotstavljene teze "novac nije važan" i "samo je novac važan" pretočene su, nakon decenijskog teorijskog proveravanja i empirijskog testiranja, u "oficijelnu zajedničku tezu" "novac jeste važan". U ovom radu, koristeći se metodom desk istraživanja polazimo od težnje da, prikazujući genezu različitih pristupa, iste ne svodimo na njihovu sintezu već utvrđujemo doprinos ovakvih polemika u cilju preispitivanja globalnih tendencija u vođenju monetarne i generalno makroekonomske politike. Generički posmatrano i aktuelna svetska finansijska kriza utemeljila je validnost ovakvih preispitivanja jer su monetarna i fiskalna politika najpogodniji instrumenti makroekonomske politike upravljanja rastom.
Reference
Brunner, K., Meltzer, A.H. (1997) Money and the Economy: Issues in monetary analysis. New York: University of Cambridge, Press Sindicate, 1
Brunner, K. (1968) The role of money and monetary policy. Review, 3, Federal Reserve Bank of St. Louis
Cencini, A. (1997) Monetary theory. New York: Mackays of Chatman PLC, 2
Friedman, M. (1968) The role of monetary policy. American Economic Review, 3
Knežević, S., Mitrović, A., Sretić, D. (2018) Specifičnosti izveštavanja o novčanim tokovima u osiguravajućim kompanijama. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 6, br. 2, str. 21-33
Lukić, V., Živković, A. (2018) Konsekvence digitalne revolucije u monetarnoj sferi. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 157-170
Mayer, T. (1977) The structure of monetarism. Duncher und Humblot, 3
Petrović, P., Živković, A. (2015) Monetarna politika i jeftin novac. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 33, str. 237-245
Ristic, Z., Zivkovic, A. (1998) Financial macroeconomy. Belgrade: Čigoja, 5
Smithin, J. (2003) Controversies in monetary economics. Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 1
Šoškić, D. (2015) Inflation impact of food prices: Case of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 1, str. 41-51
Tobin, J. (1972) Inflation and unemployment. American Economic Review, 3
Zivkovic, A., Kozetinac, G., Popovic, S. (2019) Monetary economy. Belgrade: Faculty of economics, 1
Zivkovic, A., Lakic, S., Ristic, K. (2019) Monetary management. Belgrade: Faculty of economics, 4
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1904053Z
objavljen u SCIndeksu: 27.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka