Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 63, br. 1, str. 88-107
Inflacija - gorući problem nacionalnih ekonomija
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak
Ključne reči: inflacija; deflator bruto domaćeg proizvoda; monetaristička teorija; inflacija tražnje; inflacija troškova; kombinovana inflacija; ortodoksni stabilizacioni program; heterodoksni stabilizacioni program
Sažetak
Inflacija je trajan, kontinuiran rast opšteg nivoa cena. Ona zaokuplja podjednaku pažnju ekonomista, privrednika, građana i države. Često je istraživana, ali nikada dovoljno istražena tema, jer nema zemlje u svetu koja se može pohvaliti da je trajno iskorenila uzroke porasta cena. Vlade i centralne banke su, gotovo bez izuzetka, na ispitu odgovornosti za uspostavljanje kontrolisane inflacije i održivog privrednog rasta i razvoja, kao bitnih pretpostavki ekonomske i ukupne stabilnosti. U radu su, osim načina izražavanja, razmotreni uzroci inflacije. Težište u obradi je na inflaciji tražnje, u okviru koje je analizirana monetaristička teorija inflacije, razvijena na kvantitativnoj teoriji novca. U nastavku rada ukazano je na posledice inflacije, a zatim na programe mera primenjivane u suzbijanju hiperinflacije: ortodoksnog stabilizacionog programa, kao najpoželjnijeg u obaranju klasične hiperinflacije i heterodoksnog programa koji se potvrdio u zemljama sa hiperinflacijom novijeg tipa.
Reference
Burda, M., Viploš, Č. (2004) Makroekonomija - evropski udžbenik. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Dimitrijević, B., Fabris, N. (2007) Ekonomska politika - teorija i analiza. Beograd: Ekonomski fakultet
Fridman, M.R. (1973) Teorija novca i monetarna politika. Beograd: Rad
Herrick, B., Kindleberger, C.P. (1983) Economic development. McGraw-Hill, 4. ed
Jakšić, M., Grubišić, Z. (2006) Makroekonomija. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', 305
Josifidis, K.L., Đukić, Đ.T. (1994) Makroekonomija. Novi Sad: Savez ekonomista Vojvodine
Komazec, S.V. (1981) Monetarna i finansijska ekonomija - teorija, institucije, mehanizmi, politika. Šibenik: Štampa
Laidler, P. (1975) Inflation: A Survey. Economic Journal, Dec
Mankju, G.N. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Živković, A.J., Kožetinac, G. (2006) Monetarna ekonomija - teorijsko-metodološke osnove efikasne monetarne politike. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka