Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 57  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 1, str. 209-223
Fukujamino tumačenje Tokvilovog učenja o naravi aristokratije i demokratije - anticipacija Ničea
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

e-adresazoramino@gmail.com
Ključne reči: aristokratija; demokratija; revolucija; moral; vojska; umetnost; proizvodnja
Sažetak
Autor je u ovom radu za predmet svog istraživanja odabrao Fukujamino tumačenje Tokvilovog učenja o naravi aristokratije i demokratije. Posebno je uzeo u obzir Fukujamino zapažanje daje Tokvil svojim opservacijama o prednostima i nedostacima američkog društva anticipirao Ničeovo učenje o aristokratskom moralu, pitajući se šta je izgubljeno nakon promene vladavine i da li se preobrazio duh vremena. Nedvosmisleni odgovor francuskog istoričara i politikologa je da su se izgubile nekadašnje aristokratske vrednosti. Nestalo je otmenosti u ponašanju, plemenitost karaktera u društvenim odnosima i samostalnost i nepoverljivost, koje su Ničeu, da bi osenčio oštre crte ideala 'nadčoveka', bile preko potrebne. Umesto celovitog čoveka, sada se susreće delimični čovek, pojedinac koji se krije u masi, zajednici jednakih građana koji svoju slobodu mogu da sačuvaju samo ako se kreću i rade u grupi, maskirani kao članovi sve većeg broja udruženja, koja kao različiti kolektivi individui preuzimaju moć i odgovornost za njegovu egzistenciju. U američkom građanskom društvu Tokvil uviđa da se odnos poverenje-nepoverenje preokrenuo u odnos dužnik-poverilac. Ispituje u kojim se sve institucijama američkog demokratskog društva, koje nije nastalo iz revolucije, mogao uočiti gubitak aristokratskih vrednosti i iznosi paradoksalne situacije gde se iz tek stasale demokratije rađa nova aristokratija.
Reference
Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Fridman, Ž. (1959) Kuda ide ljudski rad. Beograd: Rad
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva
Fukujama, F. (2003) Naša posthumanabudućnost. Podgorica: CID
Gogolj, N.V. (2004) Mrtve duše. Beograd: Narodna knjiga
Istman, Č.A. (2006) Duh Indijanaca. Beograd: Utopija
Kafka, F. (2004) Amerika. Beograd: Habitus
Mišima, J. (2009) Samurajska etika i moderni Japan. Beograd: Liber
Niče, F. (1991) Volja za moć. Beograd: Dereta
Niče, F. (1998) Spisi o grčkoj književnosti i filozofiji. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Niče, F. (1985) Tako je govorio Zaratustra. Beograd: Grafos
Niče, F. (1984) Vesela nauka. Beograd: Grafos
Niče, F. (1980) S one strane dobra i zla
Robinson, D. (2002) Niče i postmodernizam. Beograd: Esotheria
Tokvil, A.K. (2002) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-19224
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka