Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 72, br. 1-2, str. 43-46
Hipotiroidizam kao posledica aspiracione biopsije tankom iglom nodusa štitaste žlezde - prikaz slučaja
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Novi Sad
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Novi Sad + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

e-adresajovana.prodanovic@mf.uns.ac.rs
Sažetak
Uvod. Ultrasonografski kontrolisana aspiraciona biopsija tankom iglom - fine needle aspiration nehirurška je invazivna dijagnostička metoda za citološku evaluaciju nodusa štitaste žlezde. Komplikacije pri ovoj biopsiji su retke. Prikaz slučaja. Bolesnica, stara 64 godine, operisana je 2006. godine zbog folikularnog adenoma štitaste žlezde u predelu levog režnja, kada je urađena levostrana nodulektomija. U septembru 2016. godine ultrasonografskim pregledom je verifikovan nodus u desnom režnju štitaste žlezde najvećeg promera 10 mm, a vrednost tirostimulišućeg hormona (1,8 mlIU/l) u okviru referentnih vrednosti kao i vrednosti kalcitonina i karcinoembrionalnog antigena, uz povišene vrednosti antitela na tiroksin periosidazu i antitiroglobulinskih antitela, te je indikovana biopsija. Citološki nalaz ukazivao je na suspektnu folikularnu leziju; predložena je totalna tiroidektomija sa biopsijom eks tempore u novembru 2016. godine. Pre operacije kontrolisane su vrednosti hormona, kada su registrovane visoke vrednosti tireostimulišućeg hormona (79 mlIU/l), uz niske vrednosti slobodnih hormona štitaste žlezde, te uvedena supstitucija levotiroksinom u dozi od 75 mcg dnevno i odloženo operativno lečenje do normalizacije vrednosti slobodnih hormona. Hormonski status štitaste žlezde kontrolisan je u više navrata; navedena doza levotiroksina dovela je do zadovoljavajućih vrednosti slobodnih hormona štitaste žlezde, te je u februaru 2017. godine bolesnici urađena desnostrana lobektomija, a patohistološki nalaz ukazivao je na limfocitni tiroiditis. Postoperativno, vrednosti hormona štitaste žlezde na dotadašnjoj terapiji ukazuju na zadovoljavajuću supstituciju levotiroksinom. U daljem ambulantnom praćenju ultrasonografski potvrđeno je postojanje rezidualnog tkiva štitaste žlezde u loži levog režnja lako nehomogene ehostrukture bez izdvajanja nodusa dimenzija 12 x 11 x 32 mm. Predloženo je dalje praćenje. Zaključak. Hipotiroidizam do sada nije opisan u literaturi kao komplikacija nakon biopsije tankom iglom.
Reference
Abu, al-Qasim al-Zahrawi The Kitab al-Tasrif (The method of medicine)
Caturegli, P., de Remigis, A., Rose, N.R. (2014) Hashimoto thyroiditis: Clinical and diagnostic criteria. Autoimmunity Reviews, 13(4-5): 391-397
Cesareo, R., Naciu, A., Barberi, A., Pasqualini, V., Pelle, G., Manfrini, S., Tabacco, G., Pantano, A.L., Campagna, G., Cianni, R., Palermo, A. (2016) A Rare and Severe Complication Following Thyroid Fine Needle Aspiration: Retropharyngeal Cellulitis. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 14(4)
Ha, E.J., Suh, C.H., Baek, J.H. (2018) Complications following ultrasound-guided core needle biopsy of thyroid nodules: a systematic review and meta-analysis. European Radiology, 28(9): 3848-3860
Mohamed, A.A.R., Quarshi, A.T.A., Mohamed, A.A., Saud, A.M.A. (2018) Thyroid abscess rare complication of thyroid FNA: case report and literature review. Sch J Med Case Rep., 6(2): 101-7
Polyzos, S.A., Anastasilakis, A.D. (2011) Rare potential complications of thyroid fine needle biopsy. Hippokratia, 15(2): 116-9
Polyzos, S.A., Anastasilakis, A.D. (2009) Clinical complications following thyroid fine-needle biopsy: a systematic review. Clinical Endocrinology, 71(2): 157-165
Sato, K., Izumi, T., Toshima, M., Nagai, T., Muroi, K., Komatsu, N., Ozawa, K. (2005) Retropharyngeal Abscess due to Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a Case of Acute Myeloid Leukemia. Internal Medicine, 44(4): 346-349
Todorović-Đilas, L., Bajkin, I., Ičin, T., Novaković-Paro, J., Kovačev-Zavišić, B. (2012) Jod i štitasta žlezda, sa nuklearnim katastrofama i bez njih. Medicinski pregled, vol. 65, br. 11-12, str. 489-495
Todorović-Đilas, L., Ičin, T., Novaković-Paro, J., Bajkin, I. (2011) Autoimmune thyroid disease and other non-endocrine autoimmune diseases. Medicinski pregled, vol. 64, br. 3-4, str. 183-187
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1902043P
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2018)
Značaj prepoznavanja deficita joda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Antić Marija, i dr.

Acta medica Medianae (2020)
Udruženost genskih polimorfizama sa pojavom Diabetes melitusa tip 1
Jović Maja, i dr.