Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 71, br. 11-12, str. 405-408
Denokarcinom apendiksa koji imitira komplikovani apendicitis kod starijih pacijenata - prikaz dva slučaja
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Foča, Republika Srpska, BiH + Univerzitetska bolnica Foča, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za patologiju, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za patologiju, Republika Srpska, BiH + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije 'Dr Vukan Čupić'
dUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Katedra za hirurške grane, Foča, Republika Srpska, BiH
eUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Foča, Republika Srpska, BiH
fUniverzitetska bolnica Foča, Republika Srpska, BiH

e-adresaakicuk@yahoo.com
Sažetak
Uvod. Primarni adenokarcinom apendiksa je veoma redak maligni tumor sa učestalošću 0,1% u ukupnom broju hirurški odstranjenih apendiksa. Kod oba pacijenta prikazana u našem radu apendektomija je urađena zbog sumnje na akutni komplikovani apendicitis. Prikaz dva slučaja. Prvi pacijent je muškarac starosti 77 godina sa adenokarcinomom apendiksa, kolonični tip, niskog gradusa, u stadijumu pT3, dijagnostikovan patohistološkim pregledom reseciranog apendiksa dostavljenog u fiksativu. Tumor je bio prisutan na rubu resekcije. Desna hemikolektomija je urađena mesec dana nakon apendektomije. Zbog bolesti kardiovaskularnog sistema, pacijent nije lečen adjuvantnom hemioterapijom. Drugi pacijent je 74-godišnja žena kod koje je patohistološkom analizom reseciranog apendiksa postavljena dijagnoza mucinoznog adenokarcinoma niskog gradusa s infiltracijom supseroze. Prvobitno je urađena samo apendektomija. Osam meseci nakon prve operacije pacijentkinja je imala rekurentni tumor u predelu cekuma. Nakon radikalne hirurške operacije rekurentnog tumora, pacijentkinji je ordinirana adjuvantna terapija. Oba pacijenta su preživela pet godina bez relapsa bolesti. Zaključak. Preoperativna dijagnoza adenokarcinoma apendiksa je izazov zbog preklapanja simptoma sa komplikovanim akutnim apendicitisom. Naši rezultati ukazuju na to da apendektomiju kod starijih pacijenata sa slikom komplikovanog akutnog apendicitisa treba raditi sa intraoperativnom patohistološkom konsultacijom na zaleđenim rezovima. Desna hemikolektomija je bolja metoda od apendektomije kod pacijenata sa adenokarcinomom apendiksa u uznapredovalom stadijumu tumorske bolesti.
Reference
Carr, N.J., Sobin, L.H. (2010) Adenocarcinoma of the appendix. u: [ur.] WHO classification of tumours of the digestive system, Lyon: IARC, p. 122-5
Ferris, M., Quan, S., Kaplan, B.S., Molodecky, N., Ball, C.G., Chernoff, G.W., Bhala, N., Ghosh, S., Dixon, E., Ng, S., Kaplan, G.G. (2017) The Global Incidence of Appendicitis. Annals of Surgery, 266(2): 237-241
Guller, U., Jain, N., Peterson, E.D., Muhlbaier, L.H., Eubanks, S., Pietrobon, R. (2004) Laparoscopic appendectomy in the elderly. Surgery, 135(5): 479-488
Kalpande, S., Pandya, J., Sharma, T. (2016) Adenocarcinoma mimicking appendicular lump: a diagnostic dilemma—a case report. World Journal of Surgical Oncology, 14(1)
Kelly, K. (2015) Management of Appendix Cancer. Clinics in Colon and Rectal Surgery, 28(04): 247-255
Kirshtein, B., Perry, Z.H., Mizrahi, S., Lantsberg, L. (2009) Value of Laparoscopic Appendectomy in the Elderly Patient. World Journal of Surgery, 33(5): 918-922
Ko, Y.H., Park, S.H., Jung, C., Won, H.S., Hong, S.H., Park, J.C., Roh, S.Y., Woo, I.S., Kang, J.H., Hong, Y.S., Byun, J.H. (2010) Clinical characteristics and prognostic factors for primary appendiceal carcinoma. Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology, 6(1): 19-27
León, A.M., González-Domínguez, Y., Molina-Ortiz, F., Garceau, M.A.H., Cantero, R., Rodríguez-Montes, J.A. (2016) Primary adenocarcinoma of the appendix: Experience at La Paz University Hospital of Madrid (1967-2014). International Journal of Surgery Open, 4: 23-26
Lu, S., Osmany, S., Khoo, J.B.K., Ng, D.C.E. (2010) Synchronous Adenocarcinoma of the Appendix Demonstrated on F-18 FDG PET/CT. Clinical Nuclear Medicine, 35(4): 256-257
McCusker, M.E., Coté, T.R., Clegg, L.X., Sobin, L.H. (2002) Primary malignant neoplasms of the appendix. Cancer, 94(12): 3307-3312
Murphy, E. M. A., Farquharson, S. M., Moran, B. J. (2006) Management of an unexpected appendiceal neoplasm. British Journal of Surgery, 93(7): 783-792
Parks, N.A., Schroeppel, T.J. (2011) Update on Imaging for Acute Appendicitis. Surgical Clinics of North America, 91(1): 141-154
Trivedi, A.N., Levine, E.A., Mishra, G. (2009) Adenocarcinoma of the Appendix Is Rarely Detected by Colonoscopy. Journal of Gastrointestinal Surgery, 13(4): 668-675
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1812405C
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka